Kryssord KAN OPPGJØR VÆRE VÆRE    KOIE I MILJØKRIGER TANGE PIKE IRAN FØR JIMA, JAP. ØY FINSK M.- FREM-    FORRAG-    SØRGER ENDE    TRANGE UTSKEIELSE ALPEBLOMST, DYR OGSANG DRETT SNØRE EN KRAVITZ VI DUKS FESTEMIDDEL PIKESPEIDERNE FIKK ARBEIDSMILJØ- KLOKKEMERKE INSTRU- NORSK POLITIKER VORDE TØRR, OM VIN FORDEL PRIS    MENT SKALL- VARSEL WOUNDED OMLØP REPTILET TYNT BESATT FÆLT FOLKEDANS FUTT STJERNEBILDE SJELDEN TILSTÅ ER "ILO" FORESLÅTT TIL SVØMMER SLAG PLIRE FLY- SELSKAP, FORK. TIDL. PARTI FJERN FORTID BAKVERK TANGE ENDRING TRÆL VILL OSTETYPE KAN LYS VÆRE SPØRREORD FYRSTINNE BINDE KORNBÅND NEDBØR EN YOKO VAKKER UNG MANN MALMVED FORLIKTE FRI FOR SMUSS UTKAST FATTER INSEKT FUNDERTE LOV FRA 2010 KONGEDØMME, FORK. HÅRDOTT BRITISK VEDDELØPSBANE PÅ FLY HEN-    FRA STÅ NORGE EN KURS INGUNN LEVEN LEGEPLANTE PUGER HENDIG SEILFJELLSTANG SKAR HOLD- NE FUCHSIA OMTÅKET INDIANER Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 2. mai! Merk konvolutten med «kryssord nr. 4» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET VINNERE av kryssord nr. 1 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Sylvia Espeseth 0983 Oslo Reidun Damstuen 2680 Vågå Erna Gram Nymo 0983 Oslo DUKS SVULM ANNUS EN VOLVO NAVN ---- TOPPENE FRANSK FOR- 58 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON