Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger på neste side. 3 2 7 4 9 2 7 1 7 3 4 5 3 2 4 7 9 4 5 1 2 9 1 7 6 6 5 3 2 9 4 3 7 1 6 7 6 5 2 9 3 1 8 4 7 5 2 4 9 7 3 1 5 7 1 3 6 2 9 4 5 6 7 7 5 8 9 3 6 5 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 ? Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. ˇ€‹ Arbeidersanger 1. En kjent strofe fra en vise lyder: og det skal bli like fint å jobbe som å danseª. I hvilken vise finner vi den? 2. Hvor mange mann jobbet på Stranda Sag & Høvleri, som beskrevet i Vømmøls Høvleri- visaª? 3. Hvordan starter sangen Frihetens forpostª av Arne Paasche Aasen? ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn 3 poeng: Hun ble født i 1926 i Harstad. Arbeidet blant annet som hjelpepleier, kontorassistent og kokke til 1952, var lærer ved Rana gymnas 1962 73. Ble valgt inn på Stortinget i 1973. 2 poeng: Hun var stortingsrepresentant for SV fra til 1989 og ledet stortingsgruppa 1977 89. I årene 1991 2003 var hun medlem av Nobelkomiteen. 1 poeng: Meldte seg til tjeneste som frontsøster for tysk Røde Kors i 1944 og arbeidet som sykepleier på Østfronten. Selv om det dreide seg om humanitært arbeid, ble hun i Quiz ˇ€‹ 1. mai 1. I hvilket år vedtok fagforeningene i Oslo å arrangere 1. mai-tog for første gang? 2. I hvilket år ble 1. mai innstiftet internasjonalt? 3. Når ble 1. mai offisiell fridag i Norge? ˇ€‹ Arbeideraviser 241 393 1. 2. 3. I hvilken by utkom avisen Arbeiderbladet? I hvilken by utkommer avisen Arbeidets Rett? 3. Hvor utkommer Nordlys? ˇ€‹ Verden utenfor Europa 1. Hva slags organisasjoner Monteneros i Argentina, Tupamaros i Uruguay og M19 i Colombia? 2. Hva het den argentinske kvinnelige folkehelten som senere ble hovedperson i en musikal? Hva gjorde Brasils president Luiz Lulaª da Silva før han ble politiker? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS 1948 dømt for landssvik og fradømt borgerrettigheter fram til 1958. I 1990 ga hun ut boka Dommen, som fortalte om denne tida. Fagbladet 4/2011 > 59 Svar: ˇ€‹ Arbeidersanger 1. Ellinors vise (av Klaus Hagerup og Sverre Kjeldsberg). 2. 14 (arbeidsdøktig manna). 3. Ser du byen og hjembygdas lier, ser du bølgende åser og fjellª. ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn Hanna Kvanmo ˇ€‹ 1. mai 1. 1890 (16 fagforeninger og 3500 deltakere var med) 2. 1889 (på Den annen inter- nasjonale i Paris) 3. 1947 ˇ€‹ Arbeideraviser 1. Oslo 2. Røros 3. Tromsø ˇ€‹ Verden utenfor Europa 1. Geriljabevegelser 2. Evita (Peron) 3. Fagforeningsleder (bil-/metall- arbeider) M K E Ø T R E J I M L fbaargang2011 fbseksjonKON