Samferdsel og teknisk Innhold 8    TEMA: Aktiv i arbeidstida 14    Mange får større stilling i Eidskog 16    Sosial dumping – en trussel mot arbeidslivet 20    PORTRETTET: Riksmeklerinnen 27–38 SAMFERDSEL OG TEKNISK 40    FOTOREPORTASJEN: Hildur og Haldis på ball 46    Sverigedemokraterna får lite gehør i Riksdagen 54    Gjør seg klar for påskeberedskap FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Hvordan lykkes med sjøtransporten? 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52    GJESTESKRIBENT: Hannah Wosene Kvam 56 Oss 58 Kryssord 59    Sudoku og Quiz 61    Tilbakeblikk og Petit 62    ETTER JOBB: Helskrudd feier 64    EN AV OSS: Dirigerer tromsøværinger Helsefarlig kloakk 29 En Stami-studie av 44 avløpsarbeidere slår fast at slamtørking ofte medfører helseproblemer. Arbeiderne opplever luftveisproblemer, hodepine og uvanlig trøtthet. 20 Klar for nattevåk Da Kari Gjesteby begynte i sin nye jobb, var målet å unngå alle streiker. Slik gikk det ikke. Fasit etter ett år var 97 meklinger og 14 streiker. Nå er Riksmeklingsmannen klar for nye runder med nattevåk. Gransker ulovlig overvåkning 30 Personvern og overvåkning av ansatte var hovedtema på årets eForvaltningskonferanse i Oslo. Arbeidsdepartementet vil granske omfanget. 32 Bekjemper skolebranner Forsikringsselskaper krever at skoler låser fast søpla si, ikke fordi noen stjeler den, men for å hindre skolebranner. 8 Trener i arbeidstida De hopper i sjøen, danser zumba og går polonese midt i arbeidstida. I Fusa har de ansatte fått tenning på trening, og resultatet er bedre helse, trivsel og samhold. Sjøtransport i bakleksa 36 Sjøtransporten har fått urettmessig liten oppmerksomhet i samfunnsdebatten, skriver fokusforfatter Finn Sneve. Nå er ulike aktører, sammen med havnene i Norge, invitert inn i Sjøtransportprosjektet for å finne fram til endringer til det beste for sektoren. Større stillinger 14 Hjelpepleierne Anita Åsberg (t.v.) og Mette Mostu i Eidskog er to av 29 ansatte som nå får større stillinger. Hovedtillitsvalgt Odd Sverre Jahren måtte jobbe i nesten tre år før han fikk gjennomslag, men nå skal kommunen og tillitsvalgte samarbeide bedre. 2 > Fagbladet 4/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com ISSN 0809-9278 Foto: Per Flakstad Foto: Werner Juvik Foto: Eivind Senneset fbaargang2011 fbseksjonSAM