Tusenvis kan få høyere pensjon  Ikke nulloppgjør i kommunene Lønnstilleggene i industrien ble høyere enn forventet. Derfor mener KS at det kan være rom for tillegg også i kommunene. KS-direktør for arbeidsliv, Per Kristian Sundnes, sa tidligere i år at det kunne bli et nulloppgjør i kommunene.  Nå ser vi at rammen for oppgjøret i industrien er blitt høyere enn de tre prosentene vi ventet, og da er det rom også for forhandlinger om ytterligere tillegg i kommunesektoren, sier Sundnes til Kommunal Rapport. Bakgrunnen for at han varslet et nulloppgjør, var forventningene om et tillegg på tre prosent i industrien, det samme som allerede er gitt i kommunal sektor. Rammen for oppgjøret mellom LO og NHO i frontfagene ble på 3,65 prosent. Hvis denne rammen følges i oppgjøret for kommunesektoren, skulle det med andre ord være rom for et tillegg på 0,6 prosent i mellomoppgjøret. Forhandlingene starter 27. april, og fristen for å bli enige er natt til 1. mai.    PF Arbeidsretten har slått fast at kommuneansatte som reserverte seg på 70- og 80-tallet likevel har krav på tjenestepensjon. Det kan bety høyere pensjonsutbetalinger for tusenvis av mennesker. Fagforbundet og LO gikk til sak mot Vestvågøy kommune og KS med krav om at tre medlemmer skulle vært innmeldt i tjenestepensjonsordningen til tross for at de reserverte seg i 1977 da ordningen ble innført. Ingen har full oversikt over hvor mange som reserverte seg mot tjenestepensjon på 70- og 80tallet. Ifølge anslag fra Fagforbundet kan det dreie seg om mange tusen mennesker. Betyr mye for mange Arbeidsretten slår fast at tjenestepensjonsordningen var en del av tariffavtalen. Dermed hadde ikke kommunen anledning til å la ansatte reservere seg. De tre i Vestvågøy ble innmeldt i tjenestepensjonsordningen fra 1997 da det ble gjort endringer i tariffavtalen. Dommen i Arbeidsretten slår fast at de har krav på opptjeningstid helt tilbake til 1977, og at de dermed får full opptjening i pensjonsordningen,  Dette vil bety svært mye for svært mange, og derfor er det en viktig seier for oss, sier forbundsadvokat, Kjetil Edvardsen. Store konsekvenser De manglende innmeldingene i pensjonsordningene betyr at kommunene må dekke pensjonistenes krav over sine driftsbudsjett. Det er ennå ikke avklart hvor store beløp det dreier seg om. For den enkelte arbeidstaker kan det dreie seg om flere tusen kroner hver måned gjennom hele pensjonisttilværelsen. BETYR MYE: Dommen i Arbeidsretten kan gi mange kommunalt ansatte høyere pensjon. En rekke eksisterende pensjonister og etterlatte, samt kommende pensjonister vil ha krav på oppjustering av pensjonsgrunnlag og etterbetaling. De må kontakte sine tidligere arbeidsgivere og kreve dette, eller ta kontakt med sine fagforeninger. Det er viktig at dette skjer raskt, da utbetalinger kan bli foreldet. Tekst: PER FLAKSTAD Oppgjørets time kommer med våren Vårsola og varmegradene kan være lunefulle " vi vet aldri når de dukker opp. Vil du ha et sikkert vårtegn, er det tariffoppgjøret du må følge med på. Det starter alltid i april. For de fleste av oss foregår tariffoppgjøret noen intense uker i mai. For dem som skal sitte ved for- handlingsbordet, strekker forhandlingene seg over en måneder. Forhandlingsutvalgene i stat- og kommunesektoren hadde sine første møter i begynnelsen av april. Så snart påskeferien er avviklet, starter de reelle forhandlingene. Første forhandlingsdato for staten og i KS-området er 27. april. Videre datoer for for- handlinger og eventuell mekling publiseres på Fagforbundets medlemsportal (medlem.fagforbundet.no) og på www.fagforbundet.no/tariff/viktigedatoer Vårens tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene bare forhandler om lønn, ikke om andre elementer i tariffavtalen. Tekst: SIDSEL HJELME VåRTEGN: Tarifforhandlinger er et like sikkert vårtegn som hvitveisen. Fagbladet 4/2011 > 5 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM