Sosial dumping: En trussel mot arbeidslivet Fullt fokus på sosial dumping, også når medietrykket avtar. Det er målet til Fagforbundets leder, Jan Davidsen. Han innrømmer at fagbevegelsen ble tatt på senga av vinterens serie med skandaler. Tekst: OLA TØMMERÅS AVSLØRINGENE • Skitten vask, het serien Dagbladet startet i 2010. Der avslørte de lovstridige forhold i flere renholdsselskaper som vasket i offentlige bygninger. • Like etter avslørte Fagbladet at ansatte gikk doble vakter uten overtidsbetaling på Ammerudlunden sykehjem. • I desember omtalte Fagbladet hvordan polske renovatører på korttidskontrakter gjennom Adecco jobbet maratondager i Asker. Kort tid etter ble det dokumentert hvordan Adecco sa opp tre arbeidere på dagen. • I februar sprakk forholdene ved Ammerudlunden sykehjem for fullt i mediene. Det ble også avdekket at ansatte bodde i bomberommet. • 25. februar: Oslo kaster ut Adecco. Flere kommuner sjekker driften på sine sykehjem, og gjør det samme. Andre bemanningsselskap, som Konstali Helsenor, mister også kontrakter. • I mars trekker Adecco seg fra sykehjemsdrift. Fagbevegelse, politikere, kommuneledelse og folk flest bråvåknet i februar til det ene skandaleoppslaget etter det andre om arbeidsforhold blant ansatte i offentlig sektor. De fleste ble tatt på senga. Fagbevegelsen var intet unntak. – Var ikke gode nok Det begynte med underbetalte renholdere i vaskefirmaer med oppdrag i det offentlige. Det fortsatte med arbeidsforhold blant polske renovatører, før det toppet seg med Adeccos sykehjemsdrift. Mengden av brudd på lover, avtaler og uverdige arbeidsforhold overrumplet de fleste. Jan Davidsen medgir at fagbevegelsen ikke har vært god nok. – Vi må spørre oss selv om vi har tilført våre tillitsvalgte der ute god nok kom- SKANDALER: Adecco ga opp sykehjemsdriften etter alle avsløringene om sosial dumping. petanse. Det skjer ting i arbeidslivet som krever mer av dem. De er under et langt sterkere press i dag enn før, sier Davidsen. Fortsatt fokus Kommune etter kommune har sagt opp kontrakter med bemanningsbyråer, flere er under vurdering. Adecco Helse trakk seg til slutt ut av markedet for sykehjemsdrift, og KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har satt i gang utredning om omfanget av sosial dumping. – Fagbevegelsen må sette dagsorden i disse sakene, også når medietrykket forsvinner. Dette blir lett en syndebukkdiskusjon som blir glemt etter 14 dager, sier Davidsen. Annenrangs arbeidsliv – Vi er i ferd med å etablere et arbeidsliv med annenrangs arbeidere fra andre land. Først og fremst er dette et brudd på menneskeverdet, men det er naivt å tro at det ikke også påvirker tariffavtalene generelt, sier Davidsen. – Det er nok noen som godtar at andre har dårligere arbeidsforhold. Noen som syns det er greit så lenge det ikke rammer dem selv. Men hele arbeidslivet vil forverres i et slikt system, og i lengden vil det angå oss alle, understreker Davidsen. Han medgir at det er behov for private aktører, men påpeker: – Vi har gått fra lokale småbedrifter som har utført kommunale oppgaver, til multinasjonale selskaper som skal profittere på offentlige tjenester. Det fører til en helt annen type samfunn og arbeidsliv. Ingen tro på minstelønn NHO har svart på vinterens avsløringer med å kreve lovfestet minstelønn. Davidsen mener at dette vil ramme dem som allerede har lav lønn. – Nivået for en lovfestet minstelønn har en tendens til å søke nedover. Vi ser i Europa hvordan et gulv for lønnsnivå kan bli et øvre tak for hva man kan kreve. I et arbeidsliv med en lav minstelønn vil 16 > Fagbladet 4/2011 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2011 fbseksjonSAM