Foto: Scanpix SETT DAGSORDEN: I saker om sosial dumping må fagbevegelsen sette dagsorden, mener leder av Fagforbundet, Jan Davidsen. Alle har i vinter fått en kraftig påminnelse om hvor norsk arbeidsliv kan være på vei. situasjonen bli dårligere for dem som jobber i lavlønnsyrker, mener Davidsen. Han etterlyser en mer offensiv tenkning fra arbeidsgiversiden. – Diskuter heller ressursen som ligger i å Nivået for en lovfestet minstelønn har en tendens til å søke nedover. utvikle de ansatte, ved å øke kompetansen og videreutdanne dem. Da kan vi få en positiv utvikling for både ansatte og tjenester, framfor en konkurranse om hvem som kan gjøre jobben på minstelønnsnivå. – I tillegg har avsløringene vist at respekten for lovverket ikke er spesielt påtrengende blant de private aktørene, sykehusene og kommunene som står bak sosial dumping, påpeker han. Heltid er nøkkelen Hva koster det å gi egne ansatte heltidsstillinger i forhold til å leie inn vikarer? Spørsmålet har fått ny kraft etter skandaleoppslagene, og har preget starten på valgkampen. Ifølge Davidsen er fast ansettelse i hele stillinger selve nøkkelen til et ordnet arbeidsliv. – Kommunene kan velge å ta det offensive grepet, og se på hvordan for- utsigbarheten i faste heltidsstillinger påvirker kvaliteten på tjenestene, framfor å ha det unormale – deltid – som hovedregel. Hele stillinger gir en forutsigbar hverdag, fastslår Davidsen Men det vil også skape behov for andre turnuser og arbeidstidsordninger. – Det er fullt mulig å lage arbeidstidsordninger som passer ulike behov, men da er det en forutsetning at hele stillinger er hovedregelen, mener Davidsen. – Jeg har stor forståelse for at noen ønsker seg deltid, ikke minst eneforsørgere, men deres behov går også an å løse med tilpassede arbeidstidsordninger. De som jobber deltid, får en høy pris å betale når de blir pensjonister, påpeker Davidsen. Fagbladet 4/2011 > 17 fbaargang2011 fbseksjonSAM