FAGFORBUNDETS LEDER JAN DAVIDSEN BLE FØDT I 1949. 3 ÅR SENERE KOM PALESTINSKE KAMILA TIL EN FLYKTNINGLEIR I LIBANON. HUN BOR DER FREMDELES. I dag er Kamila både mor og bestemor. Nå kjemper hennes barn og barnebarn for sine rettigheter, slik Kamila har gjort hele sitt liv. Vis solidaritet med de palestinske flyktningene. Ditt bidrag er viktig i deres kamp for rettferdighet. Folk forandrer verden! 18 > Fagbladet 4/2011 GIVERKONTO 9001 08 76000 GIVERTELEFON 820 43 088 (100 KR.) FOLK FORANDRER VERDEN! STØTT 1. MAI- AKSJONEN! fbaargang2011 fbseksjonSAM