Portrettet Tekst: SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK 20 > Fagbladet 4/2011 Kari Gjesteby Alder: 63 Familie: Skilt, to voksne døtre. Bakgrunn: Siviløkonom, direktør i Norges Bank, handelsminister og justisminister i to Gro-regjeringer (1981 og 1990"92). Stilling: Riksmeklingsmann siden 2009. Aktuell: Er klar for å mekle i vårens mellomoppgjør. Riksmeklingsmannens store palisanderbord er skinnende blankpolert og tomt. Ikke et kravdokument, ingen spor av halvsure kaffeskvetter " og ingen rødøyde og søvnløse forhandlere. I dag troner riksmeklingsmann Kari Gjesteby alene ved enden av det lange møtebordet. Men snart skal palisanderen igjen være sentrum for vårens mest utmattende eventyr " eventyret som avgjør om du og hundretusener av andre arbeidstakere skal få lønn som fortjent. Vanligvis starter det når vårnettene er på sitt vakreste.  Hva er det verste du har tenkt når du har sittet i denne stolen i sene nattetimer? Kari Gjesteby rynker brynene et øyeblikk, så kaster hun hodet bakover og ler: Jeg har enkelte ganger spurt meg selv hvorfor i h... påtok jeg meg denne jobben! I en tid med stigende bekymring for eldrebølge og pensjonsutgifter som går til himmels, gir mennesker som Kari Gjesteby et håp om at det kanskje skal gå bra i kongeriket likevel. Hun har nemlig vært pensjonist. For to år siden ble hun takket av fra direktørjobben i Norges Bank, og gjorde seg klar for pensjonistliv påplusset en del styreverv. Med en solid pensjon i bånn, så hun også mulighet for å påta seg verv som ikke kastet mye av seg, men som kunne nære hennes brennende hjerte. pensjonistliv kom telefonen med spørsmål om hun kunne tenke seg oppdraget som Riksmeklingsmann. Den natta ble jeg som en gammel sirkushest. Jeg kjente lukta av sagmugg. Og det gikk som det måtte gå: Neste dag hørte jeg meg selv ringe tilbake og si at dette hørtes jo interessant ut. Mange rynker på nesa over at hun fortsatt titulerer seg som Riksmeklingsmann. Det var pussig å bli utnevnt til mann. Det viser at vi fortsatt har en del rare ting i samfunnet vårt. Mannen selv kan imidlertid ikke endre tittelen, men prosessen er i gang. Nå er Kari Gjestebys dager som riksmeklingsmann snart talte, og ny tittel som Riksmekler er på trappene. Inntil arbeidstvistloven kommer fra Stortinget, lever jeg godt med et visittkort der det står Riksmeklingsmann.  Hvilke personlige egenskaper har du som gjør deg til en god mekler? At jeg er tålmodig og utholdende. Men også at jeg kan skjære gjennom når det er nødvendig. Folk som har møtt Kari Gjesteby ved meklingsbordet, har blitt overrasket over hvor skarp den mildt utseende damen kan bli når det trengs. Selv mener hun det er tante Sofie som tar over. Tante Sofie har fått seg ekstrajobb. Kari Gjesteby nøler ikke med å mane fram røvertanten hvis partene blir uskikkelige når de sitter rundt møtebordet. Riksmeklerinnen Slik gikk det ikke. Etter to uker med Jeg kan bli irettesettende, og da fbaargang2011 fbseksjonSAM