Uten noen form for kontroll av tilbydere og deres underentreprenører, vet vi at lønns- og arbeidsvilkår er det første som ryker.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Plager fra kloakk Stadig flere avløpsanlegg benytter kloakkslam til verdifull gjødsel, men utviklingen har en bakside: Avløpsarbeidere som jobber med slamtørking, får ofte luftveisproblemer, hodepine og trøtthetsproblemer. Side 29 ˇ€‹ Misbruker flåtestyring Teknologi som brukes til å styre tjenestebiler, misbrukes til å overvåke bevegelsene til ansatte. LO mener teknologien har løpt løpsk, og vil granske om dagens lovverk gir god nok beskyttelse. Side 30 ˇ€‹ Sjøtransportprosjektet Det fins nok av rapporter og analyser om sjøtransport. Problemet er at det har kommet for lite ut av rapportene, skriver fokusforfatter Finn Sneve. Dette skal Sjøtransportprosjektet gjøre noe med. Side 36 Skolebranner starter i søpla Skolebranner er blitt et stort problem. Mellom 2008 og 2010 ble hver fjerde skole påtent. I Modum kommune tar varabrannsjef Helge Kleiv, rektor Ann Elisabeth Gunnulfsen og vedlikeholdsleder Steinar Berget faresignalene på alvor. Side 32 Fagbladet 4/2011 > 27 Foto: Werner Juvik fbaargang2011 fbseksjonSAM