Samferdsel og teknisk Vaskebrudd med NHO Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) brøt i mars samarbeidet med NHO om godkjenning av renholdsbedrifter. Forbundet mener NHO saboterer arbeidet med å rydde opp i renholdsbransjen. NAF og NHO har i en årrekke samarbeidet om godkjenningsordningen Ren utvikling, som hittil har godkjent 26 renholdsbedrifter. Vi ønsker ikke lenger å stå bak dette godkjenningsstempelet. Vi får beskjed fra våre medlemmer om at NHO-selskaper bruker useriøse underleverandører og at de bryter tariffavtalen. Vi har derfor brutt samarbeidet, sier forbundsleder Erna C. Hagensen til Dagbladet.    OT Fjern kontantene nå! Buss- og trikkeførere er forbanna. Det provoserer at ingenting er endret etter ransbølgen mot busser og trikker i fjor. Medlemmene spør oss hvorfor de fremdeles kjører rundt i byen med kontantbeholdning, sa Marit Sauge (leder i bussklubben) og Ola Floberg (leder i sporvognsklubben), da de nylig overrakk 600 underskrifter til Fagforbundets Stein Guldbrandsen. Guldbrandsen lover at forbundet ikke gir seg før kontantene er borte fra de kollektivansattes arbeidsmiljø. Arbeidsdepartementet har nedsatt en gruppe som skal legge fram forslag i april. Følg med på fagbladet.no.    OT 28 > Fagbladet 4/2011 KAN JOBBEN: Beskjæring av trær er blant Friluftsetatens mange oppgaver. Nå går all drift av parker og friområder til private, mens de som allerede kan jobben omskoleres. Sløser med kompetanse Rundt 90 overtallige i Oslo kommunes friluftsetat blir i disse dager tilvist nye jobber. De fleste kan glemme det de kan, og i stedet lære seg nye fag. Oslo kommune har vedtatt å privatisere driften av alle byens parker og friområder. Oppgavene er delt opp og satt ut på anbud. Ikke et eneste grøntområde skal driftes av kommunen i framtida, og det er ikke åpnet for bud i egenregi. Dermed blir rundt 90 ansatte i Friluftsetaten overtallige når private firmaer overtar jobbene deres. Må begynne på nytt Renovasjonsetaten trenger åtte"ti personer til nye miljøstasjoner når byen begynner med utvidet kildesortering. Videre blir det tilbudt noen jobber innenfor lager og logistikk, drift av idrettsanlegg og enkelte stillinger som anleggsgartnere. I tillegg ønsker kommunen flere trafikkbetjenter, sier leder i Friområdenes Fagforening, Jan-Edvard Monsrud. Problemet for de fleste er at de må begynne helt på nytt, med helt andre ting enn hva de er utdannet til, sier Monsrud. Dette er stygt Monsrud forteller at mange føler seg utrygge når de nå må over i nye jobber. Både han og leder for Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, mener det er sløsing med menneskelige ressurser når de som kan faget, skal omskoleres til andre jobber for at private skal gjøre jobben deres. Dette er blant de styggeste omorganiseringer jeg har vært vitne til, sier Mari Sanden. Her dreier det seg ikke om en økonomisk nødvendig omorganisering, men om en arbeidsgiver som sier de tror andre kan gjøre jobben bedre og billigere enn sine egne ansatte. Det er rett og slett stygt. Fagforbundet Oslo jobber nå med å forsøke å redde deler av parkdriften. Vi har en avtale med kommunen om at man skal kunne legge inn internbud. Vi kan ikke akseptere at de går bort fra denne avtalen. Nå er alt splittet opp til anbudene, men vi jobber for å redde i hvert fall deler av parkdriften, sier Sanden. Mister kompetanse At byråden ikke verdsetter og ser nytten av å beholde deres kompetanse, er uforståelig for oss. En kommune som baserer seg på å leie inn konsulenter og tjenester i stedet for å satse på egen kompetanse, vil på sikt få høyere driftsutgifter og dårligere kvalitet, mener Sanden. Se også seksjonslederen side 38. Tekst: OLA TØMMERåS Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2011 fbseksjonSAM