Skolen ble totalskadd da to 15-åringer og to 16-åringer tente på sin egen barneskole.ª Skolen brant ned da to 16 år gamle gutter lekte med flammer i en søppelcontainer inntil skolebygningen.ª SKOLEBRANNER " I snitt er det 190 branntilløp på skoler hvert år, mange er påtent. " 32,3 prosent av skoler med over 300 elever har opplevd en eller flere påsatte branner i perioden 2008"2010. " Ungdomsskoler med mange elever i storbyene er helt klart mest utsatt. " Ungdomsskoler har størst sjanse for brann, dernest barneskoler og videregående skoler. " Påtente branner blir ofte omfattende. " I 2010 måtte KLP erstatte tap etter skole- branner til en verdi av ca. 150 millioner kroner. Nok en påtent skolebrann.ª DTekst: VEGARD VELLE    Foto: WERNER JUVIK ette er noen avisoverskrifter fra de siste årene. Påsatte branner har nesten blitt dagligdags i norske skoler. Hver fjerde skolebranner kan unngås. I tillegg ville de finne ut hvordan kommunene kan forebygge branner bedre.  Vi fant ut at skippertakmentalitet ikke er nok  vi må i større grad jobbe forebyggende, forteller Svein Lodvir, seniorrådgiver i KLP skadeforsikring og leder for Aksjon skolebrannerª. Flytt avfallsbeholderne Flere av skolebrannene de siste årene har blitt påtent via søppelcontainere ved siden av skolebygningen. Et av de viktigste kravene skole opplevde minst en påsatt brann, eller forsøk på dette fra 2008 2010, ifølge Norsk brannvernforening. Skolebrannåret 2010 ble det store skolebrannåret. Nå har forsikringsselskapene fått nok. Høsten 2010 besøkte KLP 360 skoler i 99 kommuner. Formålet med aksjonen var å gi råd om hvordan Svein Lodvir, seniorrådgiver KLP skadeforsikring er derfor følgende: Skolene må flytte søppelcontainerne vekk fra skolebygningene og låse dem fast! KLP krever at avfallsbeholdere og annet brennbart materiale skal stå minst åtte meter unna skolebygningen og være umulige å flytte på. 32 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM