FOREBYGGER: Rektor Ann Elisabeth Gunnulfsen og varabrannsjef Steinar Berget inspiserer brannsikkerheten på Søndre Modum ungdomsskole. – Ofte har lek eller ubetenksomhet ført til storbranner. Vi ønsker å fjerne den muligheten for påtenning, sier Svein Lodvir. Hærverk er et forvarsel Forebygging av skolebranner handler også om orden og ryddighet, og om å ha et åpent og synlig uteområde. Tagging og hærverk på skolen i helger og på kveldstid kan være et forvarsel om alvorligere episoder. Det handler om å få barna til å være stolt av skolen sin, noe de ikke blir hvis skolen er full av søppel og tagging. Også holdningsskapende arbeid og dialog mellom skole og hjem er noe av det KLP har stor tro på. – Skolebranner er først og fremst et nordisk fenomen, og aller verst er det i Sverige. Ellers i Europa skjønner de ikke hva vi snakker om, forteller Lodvir. > KLPS SKOLEBEFARINGER • Brannalarmer, slukkeutstyr og rømningsveier er i stor grad tilfredsstillende. • 86 prosent av skolene hadde tilfredsstillende branndører, men en del steder fant man åpne dører med kiler under. • Avfallshåndteringen har et forbedringspotensial. Bare 44 prosent av skolene tilfredsstilte dagens sikkerhetsforskrifter. En god del skoler har flyttet de store avfallsbeholderne forskriftsmessig langt fra bygningsveggen, mens det flere steder hang avfallskurver på brennbar vegg. Fagbladet 4/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonSAM