Klar over brannrisikoen Rektoren ved Søndre Modum ungdomsskole er ekstra bekymret for brannpåsettelser i feriene. Da er det ingen som overvåker skoleområdet. – Jeg er ekstra bekymret i påsken og i vinterferien. Da er det ingen som overvåker skoleområdet. Spesielt hvis vi har gjennomført en utvisning eller en politianmeldelse, blir jeg nervøs for at noen kan ønske å ta hevn på skolen, innrømmer rektor Ann Elisabeth Gunnulfsen. Og hun blir like lettet etter hver ferie når hun ikke har mottatt noen telefon fra brannvesenet. Brannpåsettelser Modum kommune har ikke opplevd noen skolebranner. Men også der har det vært hendelser som viser at de må ta problemet på alvor. Må låse søppelcontainerne Søndre Modum ungdomsskole har fjernet søppelstativene som hang ved tredøra. Og satt søppelcontainerne i god avstand fra skolebygget. Men containerne er ikke sikret eller fastlåst. KLP har derfor pålagt skolen å gjøre det umulig å dytte disse bort til skoleveggen. Skulle det bli en brann med utgangspunkt i containerne nå, vil kommunen få avkortet erstatningsbeløpet. – Siden kravet om fastsikring kom på tampen av fjoråret, har ikke kommunen bevilget penger til dette formålet. Men jeg regner likevel med at vi skal klare å ha avfallscontainerne sikret før sommerferien, sier vedlikeholdsleder Helge Kleiv. Ønsker overvåkning Varabrannsjef Steinar Berget er positiv til alle tiltak som kan forhindre brann. Skolen gjen- Ann Elisabeth Gunnulfsen, rektor Søndre Modum ungdomsskole. – På en av naboskolene, Stalsberg skole, tente en elev på søplebøtta på toalettet, forteller Steinar Berget, varabrannsjef i Modum kommune. Utenfor Modumhallen var det noen barn som tente på en søppelcontainer. Heldigvis tok det ikke fyr i idrettshallen. Men containeren og alt innholdet brant opp, og det ble et hull i asfalten. Falske alarmer For en stund siden gikk det et rykte om at det gikk an å puste på alarmen og utløse den. I etterkant fulgte noen utrykninger fra brannvesenet. Også på den videregående skolen ved siden av, Rosthaug videregående skole, var det en stund ukentlige utrykninger. Skoletrette elever, som ønsket seg fri fra timen, utløste alarmen. – Vi har opprettet en konto på 6000 kroner. Dersom elevene ikke utløser noen falske alarmer, går pengene til en pølseeller tacofest for hele skolen. I etterkant har vi ikke hatt noen problemer med falske alarmer, sier rektor Ann Elisabeth Gunnulfsen. nomføre brannøvelser, holder rømningsveiene åpne og utbedrer raskt hærverk. Rektoren er likevel klar over at mulig- heten for en skolebrann henger sammen med hvor hardt ungdomsmiljøet er i bygda. Hun er derfor opptatt av å skape en best mulig kontakt mellom elever, foreldre og Det er ingen tvil om at kameraer hjelper. HELGE KLEIV, VEDLIKEHOLDSLEDER lærere. Samarbeid og tillit legger i motsetning til straff og konsekvens en demper på harde fronter som kan få elever til å ønske å ta hevn, mener hun. På ønskelisten står kameraer. På en av naboskolene, Sysle skole, har de montert kameraer for å overvåke uteområdet. – Det er ingen tvil om at kameraer hjelper. Vi var en stund utsatt for en del tyverier på teknisk sentral, men da vi satte opp kameraer, stoppet dette, forteller Helge Kleiv. BØR SIKRES BEDRE: Disse containerne står godt unna skolen, men er ikke innestengt eller fastlåst. Tar problemet på alvor Heldigvis utvikler langt fra alle branntilløp seg til storbranner. Men både i 2009 og 2010 var det flere skolebranner enn normalt. En undersøkelse fra Norsk brannvernforening viser at nesten hver fjerde skole i Norge har opplevd minst en påsatt brann, eller forsøk på dette de siste tre årene. Det rapporteres om minst 320 tilfeller årlig. Brannpåsettelser skjer med andre ord nesten daglig. I stor grad er det nåværende eller tidligere elever som står bak. De fleste tenker ikke over hvilke konsekvenser dette kan få. I de verste skolebrannene går store verdier opp i røyk, og hele lokalsamfunn blir sterkt berørt. – Vi opplever at rektorer, vaktmestre, rådmenn og eiendomsforvaltere oppfatter en skolebrann som noe som også kan ramme dem, og følgelig tar de problemet på alvor, sier Lodvir. BRANNSIKRING AV SKOLER • Avfallscontainere stilles på låsbart rom eller låses fast langt unna selve skolebygget. • Sørg for tidlig varsling, her kan utplassering av detektorer være et viktig redskap. • Hold fasader opplyst og mest mulig synbare for omverdenen. • Ha sprinkelanlegg i bygget. • Fjern brennbart materiale i nærheten av skolebygget. • Hold best mulig oversikt over utfordringer i miljøet rundt skolen. 34 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM