Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Seksjonsleder Best i egenregi Det kommunale renovasjonsselskapet Glør i Lillehammer er kåret til landets beste miljø- og gjenvinningsbedrift. Selskapets leder, Inge Morten Haave, sier til avisa Gudbrandsdølen Dagningen at suksessen skyldes at de driver i egenregi. Selskapet Omfattende brannkonferanse 30. mai møtes brannfolk fra hele landet til en tre dagers brannkonferanse i Tromsø. På programmet står blant annet vold og trusler mot brann- og redningspersonell, fylkesmannens beredskapsoppgaver, pensjonsspørsmål, beredskap i nordområdene og PRETEARprosjektet. I tillegg vil Kystvakta har gått motstrøms og holdt seg med egne ansatte framfor å konkurranseutsette driften. Organisasjonen Avfall Norge står bak kåringen. Det kommunalt drevne Glør viste seg å være best på både effektivitet og kundetilfredshet.    OT MØTES: Tromsø blir vertsby for den store brannkonferansen siste helgen i mai. demonstrere beredskap i praksis. Påmeldingsfrist er 20. april. OT Willoch om ansvarspulverisering 9. februar arrangerte Bergen Brannkorpsforening (BKK) og Fagforbundet sosialfaglig samling med Kåre Willoch som foredragsholder. Temaet var samfunnssikkerhet og sårbarhet knyttet til vitale samfunnsfunksjoner. I salen satt representanter fra blant annet brann- og redningstjenesten, BKK, vann- og avløpsetaten, Helse Bergen, politiet og sivilforsvaret. Tilhørerne fikk høre en engasjert Willoch som skisserte utfordringer vi står overfor, om behovet for offentlig eierskap til vitale samfunnsfunksjoner og hvordan ansvarspulverisering hindrer ivaretakelse av samfunnssikkerheten. Tekst: Karianne Hansen Heien Reisestipend i KA-sektoren Frist for å søke reisestipend og stipend for stabsturer innenfor KA-sektoren er 1. september. Stipendet skal bidra til kompetanseutvikling og gi muligheter for alternativ og kreativ fagutvikling og bidra til å virkeliggjøre spesielle muligheter og gode ideer. Eksempler kan være internasjonale kon- feranser eller studiebesøk i virksomheter med særlig interessant arbeid. OU-styret (opplærings- og utviklingstiltak) har satt av inntil 100.000 kroner til frie reisestipender for 2010. Søknadsskjema finner du på www.ouinfo.no    IVR Park-Oslo anno 2014: Søppelflyt og ødelagte trær Et skrekk-scenario? Nei, en sannsynlig konsekvens av at byrådet i Oslo har vedtatt å konkurranseutsette all drift av parker og friområder i Oslo  uten noen form for egenregibud og uten at kommunen beholder noen områder i kommunal regi. Dette fører til 100 overtallige i Friluftsetaten. Fagarbeidere, spesialarbeidere, maskinførere og deres ledere " alle ansatte i Oslo kommune, med en unik, allsidig og særlig kompetanse på drift av Oslos parker og friområder. Det private markedet har økt sine tilbud med 50"75 prosent i de siste anbudene. Det er byrådet i Oslo vel vitende om. Det virker som kostnadene som følger konkurranseutsetting ikke har noe tak eller betydning. Parker og friområder vil ikke forringes på ett år, men i løpet av en kontraktsperiode kan ødeleggelsene bli enorme. Bytrær som ikke beskjæres kan være ødelagt for alltid. Plener og Uten noen form for kontroll av tilbydere og deres underentre- prenører, vet vi at lønns- og arbeidsvilkår er det første som ryker. bed forringes raskt og fører til store investeringer for rehabilitering seinere. Søppel vil trolig flyte og skape feststemning for rotter. Det som skjer i park- og friområdet, er ikke ulikt det vi har erfart innen renholdsbransjen. I anbudsdokumenter blir pris vektet 70 prosent og kvalitet skarve 30 prosent. Uten noen form for kontroll av tilbydere og deres underentreprenører, vet vi at lønns- og arbeidsvilkår er det første som ryker. Hvordan kan dette være ønsket av politikerne? Vedtaket stemmer dårlig overens med valgløfter. Om kvalitet i tjenestene og trygge arbeidsforhold. I stedet mister 100 flotte arbeidstakere jobben. De fratas muligheten å utføre yrket de trives i og har valgt, nærmest som livsstil. Noen andre skal gjøre deres jobb, uten at de fikk mulighet til å ta valget selv. Dette er realiteten i Friluftsetaten i Oslo. Det er et politisk valg gjort av H/Frp-byrådet. Skal vi få en annen politisk realitet, må vi bruke kommunevalget til å stemme på partiene som vil satse på kvalitet i kommunale tjenester, gjennom egenregi og kompetanseutvikling. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM