å s H HFotoreportasje Rakryggede kadetter fra Krigsskolen retter gamle rygger og vekker gamle minner om Blue Velvet og wienervals. Det er nyttårsball på Ammerudhjemmet i Oslo. Foto: WERNER JUVIK Tekst: TITTI BRUN Ammerudhjemmet bo- og kultursenter Grunntanken er at alle ansatte skal se på seg selv som kulturarbeidere, og de legger vekt på samarbeid med nærmiljøet. Totalt 75 frivillige, 25 av dem stiller opp hver tirsdag på kultur- og dansekveldene. Faste, åpne kulturtilbud flere ganger i uka, i tillegg til arrangementer på avdelingene. Holder til i gammel blokk fra 1970. 108 døgnplasser, fordelt på ti boenheter. 45 plasser tilrettelagt for demente. 72 enkelt- og 18 dobbeltrom. 27 dagplasser. Drives av Kirkens Bymisjon. Charlie er oppført under ansatte på veggtavla. 40 > Fagbladet 4/2011 d d H i l a p i l o g b a r u l l fbaargang2011 fbseksjonSAM