www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En vanlig dag på et uvanlig sykehjem side 34 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 54 Nr. 5 2011 > For medlemmer i Fagforbundet Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer Side 8–12 Forsidefoto: Werner Juvik    > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2011 fbseksjonHEL