Slutt på privat ambulansedrift OFFENTLIG DRIFT: 400 ambulanseansatte får Helse Midt-Norge som ny arbeidsgiver fra 2013. Ambulansetjenestene i Helse Midt-Norge har vært konkurranseutsatt siden 2006. Nå blir 400 ambulansearbeidere en del av foretakets egen drift. Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt at det blir slutt på private ambulanser i regionen når kontraktene med de private leverandørene går ut i 1. januar 2013. Nå får alle ambulanseansatte like lønns- og arbeidsvilkår. GEIR MOSTI Konserntillitsvalgt Sigmund Eidem er spesielt fornøyd med at de ansatte blir godt ivaretatt når kontraktene med arbeidsgiverne utløper. " I vedtaket heter det at innsourcingen skal behandles som en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at de ansatte overføres til Helse Midt-Norge fra 2013. Vedtaket er en viktig milepæl for Fagforbundet, påpeker nestleder Geir Mosti. " Vårt mål er at alle ambulanseansatte skal være ansatt i det of- fentlige. Derfor betyr vedtaket i Helse Midt-Norge utrolig mye for oss, sier Mosti. Han framhever at dette også vil være en ubetinget fordel for de ansatte: " Nå får alle ambulanseansatte like lønns- og arbeidsvilkår, og det er flott at vi har fått dette på plass, mener nestlederen i Fagforbundet. Tekst: SIDSEL HJELME Nå er vi på Facebook Fra og med 20. mai blir Fagbladet å finne på Facebook og Twitter. På Twitter er navnet vårt FagbladetNo. På Facebook får du tak i oss ved å skrive Fagbladet i søkefeltet. Vi vil oppdatere aktuelle nyheter, be om tips og formidle hva journalistene i Fagbladet jobber med. Ros, ris og synspunkter er velkomment. Fagbladet starter også med ukentlige nyhetsbrev, utsendt på tirsdager. Vi lenker til ak- tuelle saker og til lyd- og lysbildeserier på nettsidene våre, Fagbladet.no. Og vi peker til aktuelle kortfilmer på Youtube. Er du interessert i nyhetsbrevet, gå inn på www.fagbladet.no og meld deg på.    VV 215.000 fattige i Norge Den første offisielle oversikten over hvor mange fattige det fins i Norge, viser at drøyt 215.000 defineres som fattige. Oslo har ikke bare det høyeste antallet fattige, men også den høyeste andelen som faller inn under Statistisk sentralbyrås (SSB) defini- sjon: personer med inntekt som er lavere enn halvparten av medianinntekten i de ulike regioneneª. Det gjelder 9,68 prosent, eller 54.282 personer, i hovedstaden. Regjeringen har valgt et relativt fattigdomsbegrep basert på medianen, det vil si den midtersteª inntekten. Dermed er det de med betydelig lavere inntekter enn resten som regnes som fattige.  Det betyr ikke nødvendigvis at man sulter, og det er svært sjelden de mangler helt nødvendige ting, sier Tone Fløtten, forsker på fattigdom ved forskningsstiftelsen Fafo. Den første tellingen av fattige ble gjennomført i fjor, basert på nordmenns inntekt i 2008.    PF Fafo-forsker Tone Fløtten. Fagbladet 5/2011 > 5 Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen fbaargang2011 fbseksjonHEL