– Ikke vårt ansvar De ansatte er ikke kommunens ansvar nå lenger, mener bydelslederen i Nordstrand. Sigbjørn Odden (H) er ikke i tvil om hvor hans ansvar for de ansatte opphører: – Når en kommunal tjeneste legges ut til private, er vi opptatt av å ivareta de ansatte. Når kontrakten utløper, er det ikke like naturlig, sier Odden. Han påpeker at skifte av leverandør, som i dette tilfelle overgang fra Østlandske renhold til Royal renhold, ikke behandles av politikerne i bydelen. – Bydelsutvalget fatter vedtak om at tjenester skal legges ut på anbud. Men etter at tjenestene er privatisert, går ikke vi politikere inn og vurderer overgang fra en leverandør til en annen. Her er det samme praksis for alle tjenester, enten det gjelder IT eller renhold. – I Nordstrand er flere tidligere kommunalt ansatte blitt arbeidsløse etter at bydelen skiftet leverandør av renholdstjenester. Har ikke politikerne ansvar for å ivareta disse? – Når kontrakten med en privat aktør utløper, er de ansatte der ikke lenger kommunens ansvar, sier lederen av bydelsutvalget. GLAD HUN HAR JOBB: – Lønna er omtrent som før, men pensjonen er mye dårligere, sier Alzire Correia. Hvis neste anbudsrunde går til en ny aktør, er det ingen som tar ansvar for de ansatte lenger, påpeker han. Runde nummer to Nordstrand bydel inviterte til nytt anbud da kontrakten med Østlandske utløp 1. november i fjor. Det tapte Østlandske med hårfin margin mot konkurrenten Royal renhold. Finregning på pris og kvalitet ga Royal 9,346 poeng, mens Østlandske endte på 9,345 poeng – ett tusendels poeng lavere. Dermed fikk Royal jobben. Bydelen    krevde    ikke    virksomhetsoverdragelse i den nye anbudsrunden. Poengsummen var bare et tall for po> litikerne, men skjebnesvanger for renhol- – Det var ei vond tid da renholdet skulle privatiseres. Ingen ville bli overført til det private firmaet. De med lengst ansiennitet fikk fortsette i kommunen, forteller han. Selv har Thillaiampalam jobbet 25 år for kommunen, og er i dag i hjemmetjenesten. – Selv om lønna består, så er framtida veldig usikker for dem som blir overført. å få renholdet tilbake i kommunal regi, men uten gjennomslag. – Det er fire kommunale renholdere i deltidsstillinger igjen. De jobbene kjemper vi for med nebb og klør, sier nestleder Grethe Bergheim i Fagforbundet Nordstrand. Fagbladet 5/2011 > 11 Foto: Sidsel Hjelme fbaargang2011 fbseksjonHEL