Økt innflytelse fra medarbeidere og dyktige ledere skaper kreativitet og en verdig omsorg.ª Side 46 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Kreativ omsorg i Tromsø Deltakerne på den sjuende Kreativ Omsorg-samlinga møttes i Tromsø. Etter to dager med vettugt og kreativt påfyll reiste de hjem for å gi enda bedre omsorg til sine beboere. Side 30 ˇ€‹ Dei har skapt ein ventil åtte pleiarar i heimesjukepleia i Vågå møtest med jamne mellomrom for å diskutere etiske dilemma. Dei snakkar om eigne røynsler eller om hypotetiske situasjonar. Side 32 ˇ€‹ Lærer å avverge vold Personell som arbeider med utagerende brukere, får opplæring i å håndtere utfordrende atferd. Kunnskap, mer enn muskelkraft, kan løse en konfliktsituasjon og forebygge vold. Side 42 Fra institusjon til hjem Lilleborg er blitt et Lotte-sykehjem. Drømmen om ulike aktiviteter hver dag er allerede oppfylt. Beboere og ansatte sørger for hjemmebakst til kveldskosen, og tar seg gjerne en svingom om det passer. Side 34 Fagbladet 5/2011 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonHEL