Foto: Karin E. Svendsen    Illustrasjonsfoto: colourbox.com Helse og sosial Fagbrev må telle Fagarbeidere i BUFetat får ikke økonomisk uttelling for fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Anita Bakkeby HJEMMELAGET: Brødet på Frivolltun blir bakt på kjøkkenet. Melet maler de selv av kortreist, økologisk korn. Samarbeid om mat Godt samarbeid mellom kjøkken og avdelinger er nøkkelen til et sunt kosthold blant beboerne. Det har de erfart i Grimstad. For ett år siden bestemte de seg for å bedre kostholdet blant beboerne på Frivolltun bo- og omsorgssenter i Grimstad. Enhetsleder og teamleder fra kjøkkenet, enhetsleder og fagutvikler på institusjonen og faglederne på avdelingene dannet ei ernæringsgruppe. – Det er viktig at beboerne får riktig mat, og at maten blir spist, sier enhetsleder Harald Birkenes. Nå blir ernæringsstatusen vurdert på alle pasienter ved innleggelse og med jevne mellomrom under oppholdet. Hver pasient blir fulgt opp av personell fra både kjøkken og avdeling ut fra individuelle behov. – Dessuten passer personalet på at alle får nok væske, forteller Birkenes. Et annet tiltak er flere og mindre måltider i løpet av dagen fordi mange pasienter ikke har så stor matlyst. Både mat og drikke blir i stor grad laget på kjøkkenet på Frivolltun. Birkenes mener veien til bedre ernæring på sykehjem er at personalet blir oppmerksom på betydningen av sunn mat og drikke. – Den største suksessfaktor er kommunikasjon og samarbeid mellom kjøkken og avdeling, Mat og helse skal løses sammen, mener Harald Birkenes. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ingen lønnsmessig fordel av at hun har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun er, i likhet med alle andre med videregående utdanning, lønnsmessig plassert som miljøarbeider med stillingskode 4 i statens lønnsregulativ. Hun mener utdanning som barne- og ungdomsarbeider bør gi økonomisk uttelling fordi den er mer relevant for arbeidet i barnevernet enn andre utdanninger på videregående nivå. Arvid Tønnesen, rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet, forstår at ansatte med fagbrev mener det skal gi uttelling. – Fagforbundet vil arbeide for at ansatte med fagbrev skal flyttes over på en annen lønnsstige, sier han. Dette vil ikke gi noen umiddelbar uttelling, men rådgiveren mener det kan gi grunnlag for at barne- og ungdomsarbeidere får økonomisk uttelling for fagbrevet ved neste korsvei. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Flere helger og mindre deltid MILJØARBEIDER: Anita Bakkeby i Alta. Ved helsesenteret i Nesseby har nesten alle som har ønsket det, fått full stilling. Men prisen er arbeid annenhver helg. Den nye turnusen ved helsesenteret i Nesseby kommune innebærer at nesten alle hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har fått full stillingsprosent. Til gjengjeld arbeider de annenhver helg. Tre av Fagforbundets medlemmer ønsket ikke økt stilling på slike betingelser. Atle Larsen, leder i Fagforbundet i Finnmarks-kommunen, skjønner godt de tre som ikke er villig til å arbeide mer i helgene. – Jeg ville ikke selv ha arbeidet annenhver helg, men har inntrykk av at de det gjelder, er fornøyd, sier Larsen. Den store fordelen i hans øyne er at mellom 25 og 30 ansatte nå slipper å kjempe om ekstravakter. Fagforbundslederen i Nesseby betrakter den nye turnusen bare som en delvis seier, og håper det blir en overgangsordning. KLART MÅL: – Jeg håper på fulle stillinger uten ekstra helgearbeid, 28 > Fagbladet 5/2011 – Vi har fått til hele stillinger. Nå må vi prøve å få en turnus hvor de arbeider full tid uten mer enn hver tredje helg på jobb, sier han.    KES    sier Atle Larsen. fbaargang2011 fbseksjonHEL