Verver studenter Verdens beste forsikringsordning er ifølge Leila Catherin Sibayan en fordel i vervearbeidet. Hun tar nå andre av fire år på desentralisert sykepleierutdanning ved Høgskolen i Finnmark. Nesten 20 av klassen på 31 studenter er medlemmer i Fagforbundet.  Yrkesetiske retningslinjer er også veldig viktig for oss, forteller Sibayan. Det var derfor avgjørende for mange av studentene at de fikk møte Knut Harald Eriksen, nettverkskontakt for sykepleiere i Finnmark. På skolebesøk i Kirkenes presenterte han og hovedtillitsvalgt Line Kristoffersen både medlemsfordeler og de yrkesetiske retningslinjene for studentene. Sykepleierstudenten er leder i Seksjon helse og sosial (SHS) i SørVaranger og styremedlem i SHS Finnmark. Hun syns det er flott at Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund får innpass på høgskolene.  Mange i klassen har meldt seg inn til NSF, men de fleste er fornøyd med Fagforbundet, forteller hun. Men Sibayan opplever det som en utfordring at lønnsnivået blant sykepleierne i Spekter-området enkelte steder er ulikt.  Medlemmene vil organisere seg der de får best lønn, sier hun. Tekst: KARIN E. SVENDSEN REDDER LIV: Mona Yasmin Sørlie prøver å få liv i den avanserte dokka på sykehusets HLR-rom under veiledning av Nils-Frode Sørlie. Lærlinger får drømmejobb Ti lærlinger vil fra høsten nyte godt av samarbeidet mellom Cathinka Guldberg og Lovisenberg. Sykehjemmet og sykehuset tar et felles ansvar for å sikre lærlingene to års læretid. Lovisenberg diakonale sykehus og Cathinka Guldberg-senteret i Oslo tar ansvar for å gi framtidas helsefagarbeidere en bred kompetanse. Fra høsten kan opptil ti lær- linger få sitt første læreår på sykehjemmet og andre året ved sykehuset.  Vi er det første sykehuset i Oslo som oppretter læreplasser for helsefagarbeidere, sier Eva-Lill Nerlien, prosjektleder for Jobbglidning og kompetanseheving ved Lovisenberg. Sammen med Olaug Vibe, som er faglig ansvarlig for lærlinger på Cathinka Guldberg, møtte hun nylig sju av søkerne til de ti læreplassene til en omvisning på sykehuset. De sju er silt ut fra søkermassen på bakgrunn av karakterer og fravær. Før omvisningen på sykehuset og sykehjemmet, fikk de sju elevene en innføring i hjerte/lunge redning (HLR). De fikk også prøve å pumpe liv i dokka på sykehusets HLR-rom. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Nytt studium i veiledning Fagakademiet inviterer i samarbeid med Fagforbundet til et nytt studium i veiledning og coaching som gir 15 studiepoeng. Studiet gir innføring i kommunikasjonsteori, psykologi, og du får prøve ut verktøy for veiledning og coaching i praktiske øvelser. Innholdet er utarbeidet med tanke på ledere og medarbeidere i Nav og andre med veiledningsoppgaver i kontakt med publikum og brukere. Tillitsvalgte og ansatte med personaleller opplæringsansvar er også i målgruppa. Studiet blir lagt opp med samlinger på Gardermoen, gruppearbeid og som selvstudium. Studiet koster 14.900 kroner. Fagforbundets medlemmer får noe rabatt og kan søke stipend fra forbundet. Studiestart er 28."29. september. Påmeldingsfrist er 1. august til www.fagakademiet.no    MoS Fagbladet 5/2011 > 29 fbaargang2011 fbseksjonHEL