H ildeGustavaOvesen bygger bro mellom mennesker. Mellom generasjoner og kulturer. Hun samler ungdommer og gamle til dans og maling. – Kule gutter og berteberter blir berørt i møte med de eldre og deres historier, sier pedagogen og kunstneren bak Gustavas kulturfabrikk på Hamar. Mer enn vi ser Når unge og gamle møtes i workshops, skjer det meste bak, eller under, sangen og dansen. – Det er læring på høyt plan, smiler Gustava. Kunstfabrikken personlig var invitert    til    Kreativ    Omsorg    i Tromsø i begynnelsen av april. Her engasjerte hun alle deltakerne i to puljer. Først i korsang, deretter i individuell tegning og til slutt i gruppemaling. aktivitetstilbud og redusere tendensen til oppbevaring, særlig innen eldreomsorgen. Avstand ingen hindring Da Kreativ Omsorg i år ble arrangert for sjuende gang, ble de to kreative fagdagene lagt til Tromsø. Mange av innlederne ble naturlig nok hentet fra vår nordligste landsdel. Kroken Undervisningssykehjem stilte med flere foredragsholdere, og de presenterte en rekke interessante prosjekter, blant annet    forsøk    på    videomøter    mellom pasienter med demens og deres pårør- ende. Torunn Stenhaug og Gerd Pedersen fortalte hvordan pasienter med demens kan se og høre sine kjære ved hjelp av video. Lange og kronglete reiseruter kan umuliggjøre hyppige sykehjemsbesøk. Men pårørende til sykehjemsbeboere er også ofte langt oppi årene og kan ha funksjonstap som gjør en reise vans- kelig. Bedre enn telefon Video er en enkel og billig måte å arrangere møter mellom beboere og pårørende på, ifølge Stenhaug og Pedersen. En overraskende erfaring fra prosjektet var at beboere som ikke bevarte konsentrasjonen mer enn mellom ett og fem minutter i telefonen, kunne sitte opp imot en halv time i et familieselskap foran video- skjermen. – Mange flere enn vi først tenker på kan ha glede av metoden, mener de to. De trodde for eksempel at pasienter uten språk ikke kunne ha nytte av et videomøte. – Men kanskje er det de som har størst ut- bytte av metoden. For de kan jo ikke lenger bruke telefonen, sier Pedersen. Åtte helsearbeidere fra Orkdal lyttet, lærte og koste seg på Kreativ Omsorg sammen med 150 kolleger fra hele landet. Hilde Gustava Ovesen sørget for at de også fikk utfolde seg med farger og toner. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN – Hvis du har behov for å stresse ned, kan du tegne og fargelegge mandalaer, var ett av tipsene hennes. Og selv om de fleste neppe hadde hørt om mandalaer før, har alle sett disse symmetriske mønstrene i et kaleidoskop. Samtidig som konferansedeltakerne moret seg, fikk de ikke bare med seg tips om hvordan de selv kan stresse ned. Det viktigste budskapet er kanskje at mennesker i alle aldre med stort utbytte kan gjøre noe sammen. Kreativt påfyll Kreativ Omsorg har tidligere vært arrangert i Hamar, Bergen, Kristiansand, Trondheim og på Gardermoen. Det er Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) som hvert år sammen med Norges hjerte- og lungefor- ening (NHL) og Norsk Pensjonistforbund inviterer helsearbeidere til to dager med faglig påfyll. Påfyllet skiller seg ut fra andre fagdager og -konferanser ved at innholdet ikke er rent teoretisk. Hensikten er å øke variasjonen på 30 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL