TI FRA TRØNDELAG: F.v. Elin Merete Lerstad, Wibeche Lium Haug, Haldis Engdal, Anne Mari Karlsen, Johanne Snøsen, Solveig Alver og Anna Krogstad fra Orkdal, Jorunn Ysland og Anne Marit Tangvik fra Agdenes og Ingeborg Solligård fra Orkdal. Bagasje med inspirasjon Orkdal helsetun var en av arbeidsplassene som stilte med mange deltakere på årets konferanse. De åtte helsearbeiderne fra trøndelagskommunen fikk med seg gode ideer, masse inspirasjon og motivasjon i bagasjen hjem Og de var alle fast bestemt på å møtes til oppsummering for å finne ut hva de kunne innlemme i driften på eget sykehjem. – Det er lettere å få i gang noe herfra når vi har vært så mange fra ett sted, mener Halldis Engdal. Hun og de sju kollegene hennes lover at lederen på helsetunet ikke skal angre på at hun har vært raus med permisjons- søknadene. Flott fra Finnmark Ett av innslagene fra konferansen som gjorde særlig inntrykk på deltakerne fra Orkdal, var Marit Halvorsen fra Rypefjord sykehjem i Hammerfest. Halvorsen roste de kreative medarbeiderne sine, og hun fortalte om et godt arbeidsmiljø med særdeles høyt nærvær. – Det var artig å høre hvordan de får det til, sier Halldis Engdal. De åtte fra Orkdal ble også inspirert da de hørte og så Ragnhild Nystad fortelle om sansehagen i Karasjok. Slik de støtter den samiske identiteten blant sine beboere, vil trønderne gjerne skape en sansehage på trøndervis. Fagbladet 5/2011 > 31 KREATIV AVSLAPNING: Mange smågrupper skapte hver sin mandala. fbaargang2011 fbseksjonHEL