UTVIKLINGSSENTERET I OPPLAND Arbeidet med utviklingssenteret for heimetenester i Oppland kom for alvor i gong hausten 2010 da dei fekk tilsett prosjektleiar, og ei prosjektgruppe på seks personar blei oppretta. Utviklingssenteret skal spesielt utvikle kompetanse på brukarmedverknad, etikk, diabetes, kreftomsorg, rehabilitering og demens. Prosjektplanen var ferdig før årsskiftet. Det var også planane for dei seks delprosjekta, ein plan for kvart satsingsområde. Det er no etablert faglege nettverk på dei seks felta. Prosjektet har ei styringsgruppe med representantar frå politisk og administrativ leiing i Vågå, Lom og Skjåk. etiske eller ein film kan vere lettare å samtale om.  Dei to fyrste gongene vi møttest, brukte vi difor kort, fortel Eli Valdvik. Ho seier at fordelen er at eit dilemma som blir lese opp ikkje er så engasjerande. Men det er mindre farleg å ta tak i ein hypotetisk situasjon enn eigen røynsle.  Situasjonen er kanskje ikkje heilt identisk med noko vi sjølv har opplevd, men vi har alltid hatt liknande opplevingar. Alle har opplevd å ikkje strekke til, trur Valdvik og nemner til dømes at ein ikkje får gjort det ein hadde ønskt fordi tida ikkje strekk til. Fersk er best Eli Valdvik synest ikkje det er vanskeleg å ta opp eigne utfordringar i gruppa.  Vi kjenner kvarandre godt, og er trygge på kvarandre. Ho håper at metoden etter kvart blir så vanleg at han blir heilt ufarleg for alle tilsette.  Det beste hadde vore om etisk refleksjon blei så innarbeidd at kven som helst kan vere med på ein runde på aktuelle problem, til dømes når dei alle møtest under den daglege rapporten.  Det beste er jo å ta tak i ei hending når han er fersk, meiner ho. Alle deltakarane i den første refleksjonsgruppa er knytt til heimesjukepleia. Valdvik seier det er eit tankekors at ingen frå heimetenesta enno er blitt med.  Det er synd, for dei kan vere saman med brukaren ein time eller to, medan vi berre stikk innom nokre minutt. Men alle vil få fleire sjansar. Etter seks møter skal arbeidet i den første refleksjonsgruppa evaluerast. Deretter går tilbodetomåblimedinye grupper ut til alle i dei heimebaserte tenestene i Vågå. UTVIKLING I ALLE FYLKA I november 2009 fikk kvart fylke undervisningsheimeteneste (UHT). Oppretting av UHT i alle fylke følgde mønsteret for undervisningssjukeheimar (USH). No er UHT og USH gjort om til Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester. Utviklingssentra har ei viktig rolle som modell for andre heimetenester i sine fylke; dei skal vere pådrivarar for auka kunnskap og kvalitet i heimetenestene i alle kommunar i deira fylke. Biomechanics Reduserer overpronasjon       Eksklusiv fotpleiepakke Veil 549,Veil 549,-    Med: 
  Veil 749,- pimpestein fotbadesalt sitron fotlotion sitron hjortetalg creme venebalsam Elastiske og behagelige helsesko   Veil 1179,Uttagbare innleggsåler For deg med ømme problemføtter eller hallux valgus GlaGla lett, luftig og lekker! Flere modeller og farger  både til han og henne!      Reise- og kompresjonsstrømper for han og henne Bruk Mediven strømper når du reiser, går tur, sykler eller belaster bena dine på annen måte! Finnes i flere modeller og farger   Veil 1198,-
   Veil 900Klassisk sandal i kalveskinn med EnergySoleTM Banda din Blåresept Leverandør Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Prisene gjelder til 28.05.11 Se din nærmeste butikk på: www.banda.no TLF. 23 38 48 58 Fagbladet 5/2011 > 33 Som vist påTV: Kun hos Banda fbaargang2011 fbseksjonHEL