LOTTEINSPIRERT LILLEBORG mat og måltider, aktiviteter og turer, fysisk aktivitet, Lilleborg har vært et Lotte-sykehjem siden november    fysisk miljø, hage og velvære. Deretter ble det etablert 2009. Institusjonssjefen ble inspirert da hun første gang    like mange arbeidsgrupper som skulle finne fram til hørte Thyra Frank i 2005. året etter besøkte hele lederteamet Lotte Plejehjem i København. Da Lilleborg ble Lotte-sykehjem, ble alle beboere og pårørende informert og invitert til å komme med innspill for å utvikle det ideelle sykehjemmet. Det kom fram ønske om forbedring på seks områder: krambod og en musikkterapeut som tilbyr individuell musikkterapi og sangstunder. " Når vi har individuelt tilpassete tilbud, blir det jo mange forskjellige aktiviteter, forklarer Jensen. Rommet er privat Lilleborg er Oslos tredje Lotte-sykehjem. Flere sykehjem var med i konkurransen om utnevnelsen. Blant annet fordi det følger med en million kroner til nyinvesteringer. Men det å bli Lotte-sykehjem var for Lilleborg også en anerkjennelse av det endringsarbeidet de hadde holdt på med i flere år. forbedringstiltak. En ansatt og en beboer satt i hver arbeidsgruppe. Lederteamet ved sykehjemmet er styringsgruppe for prosjektet. Lotte-prosjektet ved Lilleborg skal evalueres i slutten av 2011. " Det var et løft for hele organisasjonen, sier Gerd Jensen. Hun mener beboerne ble godt ivaretatt også tidligere. " Men det var så veldig institusjon, sier hun. Og hun syns at et sykehjem framfor alt skal være et hjem. Stua med nyinnkjøpte møbler er et av rommene med sterkest hjemlig preg. Det kan de takke en sprek 100-åring for. Han organiserte nemlig underskriftskampanje med krav om lysekroner i taket " Jeg måtte bare bøye meg da jeg fikk underskriftlista med 15 navn, sier den stolte og imponerte institusjonssjefen. TEBRØD: Alle får elte deig og vispe egg så lenge de orker. Ingvild Risnes har mange oppgaver å fordele før baksten skal i ovnen. > Fagbladet 5/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonHEL