DANSELØVER: Roger Kristiansen sørger for at Signy Haugen og Kjell Frantzen får svinge seg i dansen etter 60-tallsrytmer. Et annet tiltak for å øke hjemligheten er postkasser og ringeklokker ved hver dør på en avdeling. " Beboerne må jo ha postkasse til Lilleborgern som er internavisa vår som kommer ut ca. hver måned, sier Jensen. " Værelsene her er små, men vi prøver å markere at de er private. Populær arbeidsplass Medarbeiderne på Lilleborg er ifølge institusjonssjefen motiverte, kreative og engasjerte. Og hun føler at sykehjemmet er blitt en attraktiv arbeidsplass. Ett eksempel er at sykehjemmet lyste ut en hjelpepleierstilling på 75 prosent og fikk 48 søkere. Sykehjemmet har heller ikke problemer med å få nok elever og studenter til å arbeide i helgene. De har blant annet ni faste sykepleierstudenter og fire ergoterapistudenter. Vi har inngått et samarbeid med Norges musikkhøyskole om å ha musikkstudenter i praksis. Det er også planer om å få til et prosjekt hvor elever fra videregående kommer på sykehjemmet for å gi massasje, huspleie og fotpleie i velværesalongen. Lilleborg sykehjem har ingen fast ansatte uten fagbrev eller eksamen. " Jeg sier til vikarene at vi ikke har plass til assistenter her. Hvis de er motivert og egnet, går vi direkte på dem og oppfordrer dem til å ta utdanning, forteller Gerd Jensen. Slik får hun det som hun vil. Tre er nylig ferdig helse- fagarbeidere, mens tre andre er i gang med utdanningen. Institusjonssjefen er også glad for samarbeidet med Nav som gjør at de på toppen av ordinær bemanning har mange praktikanter som trenger arbeids- og språktrening. Disse er vanligvis inne i tre måneder, og mange av dem som har vært på Lilleborg, har etterpå begynt på helse- og sosialutdanning. Også mange frivillige kommer på toppen av bemanningen. En av aktivitørene med mastergrad i kulturformidling har rekruttert mange ungdommer fra sitt eget nettverk. I tillegg har hun hengt opp plakater i nærmiljøet. Lilleborg har nå ni frivillige. God sirkel " Når vi tar vare på beboerne, får vi så mye tilbake, sier Gerd Jensen. Men alle aktivitetene krever sin plass. " Den gode sirkelen reduserer behovet for å trekke seg tilbake. Vi vil derfor erstatte personalrommene med små arbeidsstasjoner. Hva mer de gjør for å holde koken? " Vi passer på å feire oss selv når vi får til noe. Vi har god stemning og få konflikter, sier institusjonssjefen. Hun legger til at de også jobber med utfordringer, men at det ikke er det de går dypest inn i. Gerd Jensen har fått oppfylt mange ønsker for Lilleborg, men har ikke gått tom for ideer. " Jeg drømmer om østvendte terrasser så vi kan nyte morgensola. Og så vil jeg gjerne avvikle alle dobbelt- rommene. DAGLIGE TILBUD Alle avdelinger har nå daglige aktiviteter, som for eksempel bowling, sittedans, kino og lesestund. Felles for hele sykehjemmet er ukentlig kulturkveld, bingo, kino og musikkafe. Den månedlige gudstjenesten er videreført. Sykehjemmet har også gjennomført en rekke store arrangementer som konserter og allsang, båtturer og fester. Gerd Jensen er institusjonssjef på Lilleborg sykehjem. Hun er stolt av det de får til. 36 > Fagbladet 5/2011 LILLEBORG SYKEHJEM Lilleborg sykehjem i Oslo har 124 beboere fordelt på fem avdelinger. 28 av plassene er korttids.. Sykehjemmet har 11 dobbeltrom. 120 årsverk er fordelt på om lag 200 ansatte. 111 av disse har gjennomført et heldagskurs i service i regi av Uke (Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune) med opplæring i kommunikasjon og aktiviteter. Blant de ansatte er en musikkterapeut og to aktivitører. Ca. 60 av de ansatte er menn. fbaargang2011 fbseksjonHEL