Kurs KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • pKrlefietomsorg og lindrende • pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Fagskoleutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie for hjelpearbeidere og helsefagarbeidere En undervisningsdag (7 t) dagtid pr uke på Hønefoss. Utdanning over to år, inkl. 12 uker veiledet praksis. Søknadsfrist 3/6-11. Kontakt Opus Ringerike Karrieresenter: opus.ringerike@bfk.no tlf.32171300 K w Gratis fagskoleutdanning for hjelpepleiere/helsefagarbeidere Bli etterspurt av helsevesenet. Øk din kompetanse som hjelpepleier/helsefagarbeider med en gratis fagskoleutdanning innen: Psykisk helsearbeid Eldreomsorg Rehabilitering www.nks.no/helse Søknadsfrist: 1. oktober Fagbladet 5/2011 > 37 fbaargang2011 fbseksjonHEL