Mindre jobbvold i Grimstad De er blitt lugget, sparket og slått på jobben. Nå lærer de hva de kan gjøre for å redusere volden Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: EVA KYLLAND Sykepleier Najla Hassan har en kronisk skade i skulderen etter slag fra en dement pasient. Nå er hun på kurs for å lære å håndtere utfordrende atferd. Grimstad kommune har registrert 200 voldsepisoder siste året. 39 av dem betegnes som alvorlige. Nå tar kommunen grep. Kommunestyresalen i Grimstad er gjort om til treningsarena denne dagen. Et tjue- stad. Han er hovedverneombud i Grimstad kommune, og har tatt initiativ til opplegget Håndtering av utfordrende atferdª (HUA). Han arbeider selv i boveiledertjenesten med hovedsakelig personer med psykisk utviklingshemning, og han har fått mange slag og spark selv. " Vi har brukere som ofte kan føle avmakt, og derfor ty til vold. Det er viktig å forstå hvorfor det skjer, og å behandle alle med respekt, sier Rugstad. Han ber deltakerne stille seg på to rekker. Den ene står i ro, den andre nærmer seg sakte. Hva er nært nok for god kommunikasjon? Hver og en får kjenne på sin egen nærgrense og respektere den andres. For en bruker av kommunale tjenester, er det viktig å møte en trygg person med trygge grenser. Ikke ovenfra og ned Deltakerne arbeider to og to sammen. En sitter i en stol, den andre står rett overfor. " Prøv dere fram til en posisjon som gir en mer likeverdig kontakt, oppfordrer Rugstad. Med som kursleder denne dagen er Geir Arne Oland, som også er miljøarbeider i boveiledertjenesten. Kursdeltakerne lærer å gi bistand med sokker og sko ved å plassere den andres strake fot på sitt eget kne, noe som gir nok avstand til å avverge slag. Og de lærer grep for å ta kontroll over en person når det er påkrevd, uten at noen blir skadet. Grepene skal være lette å lære og lette å huske. Verneombudet oppfordrer til etisk refleksjon. PRAKSIS: Najla Hassan får demonstrert nyttige grep av Arne Rugstad. talls ansatte som arbeider med urolige brukere, har fått en halv dag fri fra vanlige arbeidsoppgaver. De skal lære å forebygge og håndtere en voldssituasjon. Deltakerne entrer kommune- styresalen i ledig treningstøy. En etter en kommer de fra boveiledertjenesten, fra demensavdeling, fra spesialskoler, psykiatri og kommunens resepsjon. De får alle prøve seg i øvelser som skal avverge vold. " Blir du trygg på situasjonen, vil det i seg selv begrense voldsbruk, sier Arne Rug- 42 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL