Foto: KEN OPPRANN Tekst: TITTI BRUN Halvparten av jordas befolkning – nesten 3,5 millioner – har ikke tilgang til skikkelige sanitære forhold, en av seks har ikke rent drikkevann. Forskere er enige om at det er nok vann til å dekke våre behov, men tilgangen er ekstremt skjevt fordelt. Et av FNs tusenårsmål er å halvere andelen av dem som ikke har tilgang til rent vann og skikkelige sanitærforhold. Med fire år igjen til 2015, begynner det å haste. Situasjonen er bedre enn for 20 år siden, og hvis utviklingen fortsetter, vil 86 prosent av befolkningen i utviklingsland ha tilgang på rent drikkevann innen 2015. > 1    [1] Hun er en av mange som må hente vann inn til leiren hun nå bor i, etter jordskjelvkatastrofen i Port au Prince, Haiti. [2] Klesvask i Liberia. [3] Oppdrettsfarm i nasjonalparken Halong Bay utenfor Hanoi, Vietnam. 2 3 Fagbladet 5/2011 > 49 fbaargang2011 fbseksjonHEL