Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Nå er det 35 år siden vi var ferdige barnepleiere ved Norges Røde Kors barnepleierskole i Vikersund/Asker/ Tønsberg (1976). Er det ikke på tide med en gjenforening? Ta kontakt med: Janne Apenes 934 26 396 janneapenes@yahoo.no, Eva Kristiansen 930 46 298 evakri@live.no, Brit Tone Krüger 918 84 549 tone.kruger@gmail.com eller Nina W. Fosen 909 83 379 nwfosen@online.no    Tekst: Nina Wenche Fosen Fagforbundet tok initiativ til ein særs velluka inspirasjonskveld for alle tilsette i Voss kommune. Over 600 var til stades. 75-årsjubileum på Voss Fagforbundet Voss, eigentleg Voss Kommunale Faglag, vart 75 år i desember 2010. For å få flest mogeleg medlemmer til å koma, måtte me finna ein god føredragshaldar, og hypokonderprofessor Ingvard Wilhelmsen vart kontakta. Me tok kontakt med Voss kommune for å høyra om det kunne vore ein idé med eit samarbeidsprosjekt. Alle partar tykte dette var ein god idé. Professor Ingvard Wilhelmsen hadde eit fantastisk føredrag på 1 1/2 time, og innfridde alle for- ventningar. Han er oppteken av at me må vera sjef i liva våre og sjef over tankane våre. Han poengterte at me er fri til å bestemma kva me vil tru og tenkja. Han utfordra den enkelte i forhold til bekymringar og oppfatningar ein kan laga seg i tankeverda – er det no slik det er? Han brukte humor, tilhøyrarane kjende seg att og kunne le over daglegdagse situasjonar og førestellingar. Kvelden vart ein inspirasjonskveld, ein oppmuntrande kveld som det var vel verdt å få med seg. Tekst: Bjørg Håland Stensø Heder og ære i nordfylket Jubilanter ble hedret på årsmøtet i Fagforbundet Holmestrand/Hof i slutten av januar. Vi hadde 16 medlemmer med 25 års medlemskap i forbundet og 9 medlemmer som har vært 40 år i LO. De jubilantene som hadde anledning til å møte, fikk gullmerke eller sølvnål, diplom og blomster med takk for lang og tro tjeneste.    Tekst: Haldis Granbakken 40-ÅRSJUBILANTER: f.v. Inger Røyneberg, Anders S. Pedersen, Karin Olsen og Anne Kalleberg. Merkeutdeling i Flakstad Onsdag 15. september inviterte Fagforbundet Flakstad sine 25-årsjubilanter til middag og kaffe på Ramberg gjestegård. Til høyre jubilanten Astrid Øvrevalle og leder Vibeke Ringvej Holm. Jubilantene Inger Anna Johnsen, Randi Aasli og Toril Samuelsen kunne dessverre ikke være til stede. Tekst: Vibeke Kristine Ringvej Holm 25-ÅRSJUBILANTER: f.v. Haldis Granbakken, Solveig Berum, Else Heien, Ingunn Hoel, Marit Kristine Auen og Jorunn Kihlstrand. Fagbladet 5/2011 > 65 fbaargang2011 fbseksjonHEL