www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En smak av det gode arbeidsliv side 30 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr. 5 2011 > For medlemmer i Fagforbundet Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer Side 8–12 Forsidefoto: Werner Juvik    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2011 fbseksjonKIR