Brudd i Oslo Partene i mellomoppgjøret i Oslo kommune klarte ikke å bli enige, og oppgjøret går nå til mekling. Mens kommuneansatte i resten av landet fikk et tillegg på 4,3 prosent, tilbød Oslo sine ansatte 3,7 prosent.  Kommunens tilbud er ikke i tråd med reguleringsbestemmelsene for andre avtaleår, der vi var enige om at kommunen skulle følge lønnsutviklingen til sammenliknbare tariffområder, sier leder Mari Sanden i Fagforbundet Oslo. UTGåTT På DATO: Utdanningen hans er gått ut på dato, mener arbeidsgiveren Nord-Odal kommune. Dermed får ikke vaktmester Bjørn Tore Skogli tillegg for teknisk fagskole.  Det er helt uaktuelt for Fagforbundet Oslo å akseptere at ansatte i Oslo skal ha en dårligere lønnsutvikling. Vi har fremmet rimelige krav, tilsvarende rammene i KS- og i statsoppgjøret.  Dette må være politisk motivert, og det tvinger fram en mekling som burde vært helt unødvendig, sier Sanden.    PF Enige i Spekter Fasiten i sykehusoppgjøret er klar: Et tillegg på 2,4 prosent og minst 8000 kroner til alle ansatte fra 1. juni i år. " Et likt kronetillegg gir en god sosial profil på oppgjøret. Det sikrer de lavlønte en bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet, samtidig som vi ivaretar dem med midlere og høyere lønn, sier nestleder Mette Nord. Kompetansetillegg knyttet til videre- og etterutdanning skal flyte på toppen av minstelønnsnivåene. De lokale partene har frist til 1. november med å kartlegge de ansattes kompetanse slik at tilleggene kan utbetales fra nyttår.    SH Alle får minst 7000 Seks timer før fristen ved midnatt 1. mai, ble partene i kommuneoppgjøret enige om en forhandlingsløsning. De ansatte får et tillegg på minimum 7000 kroner.  Vi er fornøyd med resultatet. Det generelle tillegget er på linje med det de fikk i staten, sier forhandlingsleder for LO kommune og leder i Fagforbundet, Jan Davidsen. De ansatte i kommunesektoren får et generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7000 kroner i året. Sammenholdt med tillegg som er gitt tidligere, utgjør resultatet en lønnsvekst på 4,25 prosent. Minstelønnssatsene blir justert i samsvar med de generelle tilleggene. I tillegg blir minstelønn til unge arbeidstakere fra 1. mai hevet til 197.500 kroner for dem under 16 år og til 222.200 for dem mellom 16 og 18 år. Lønn til hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte blir også hevet til minimum 347.000 kroner fra samme dato. KS ønsket ikke å forholde seg til kravet om uttelling for tilleggskompetanse siden dette var et mellomoppgjør og bare dreide seg om økonomi. Kravet om kompetanseuttelling vil i stedet bli et viktig tema ved neste års hoved- oppgjør. Tekst og foto: PER FLAKSTAD MOTPARTER: Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS (t.v.), forbundsleder Jan Davidsen og KSdirektør Sigrun Vågeng. Fagbladet 5/2011 > 15 fbaargang2011 fbseksjonKIR