Det er vel rimelig at de som utfører mye av den praktiske pedagogikken, kjenner igjen verdien av arbeidet sitt i yrkestittelen?ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Stabilitet er godt Thina Osen Geving tror barna har det best med stabilt personale.  Med ekstra forsterkninger var vi lite borte fra jobben, og vikarbruken ble minimal, sier assistenten som har prøvd ut seks timers arbeidsdag i Namsos. Side 30 ˇ€‹ Skolebranner starter i søpla Skolebranner er blitt et stort problem. Mellom 2008 og 2010 ble hver fjerde skole her i landet forsøkt påtent. I Modum kommune tar de problemet på alvor. Side 34 ˇ€‹Vimålæreåse tegnene Mange barn av rusmisbrukere lider i stillhet. Vi som jobber i barnehage og helsevesen, må bli flinkere til å se etter tegn og ikke være redde for å reagere, skriver fokusforfatteren. Side 36 Lærer å avverge vold Personell som arbeider med utagerende brukere, får opplæring i å håndtere utfordrende atferd. Kunnskap, mer enn muskelkraft, kan løse en konfliktsituasjon og forebygge vold. Side 32 Fagbladet 5/2011 > 27 Foto: Eva Kylland fbaargang2011 fbseksjonKIR