Kirke, kultur og oppvekst Ønsker tidlig innsats Endringer i opplæringsloven og omorganisering av Statped, er blant forslagene i stortingsmeldingen «Læring og fellesskap». Assistentene er viet spesiell oppmerksomhet. – Vi ønsker å ha en bred innfallsvinkel til diskusjonen om spesialpedagogikk, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun la fram meldingen i april. Hun tilføyde at et bredt kunnskapssyn, bredt normalbegrep og tidlig innsats vil redusere behovet for spesialpedagogikk senere. Halvorsen trakk fram at ønsker å styrke teamet rundt læreren gjennom blant annet en mer målrettet bruk av assistenter. Det er foreslått en egen bestemmelse om assistenter i opplæringsloven for å definere deres rolle tydeligere. Kunnskapsminis- HELT RUNDT: Erik Aas, assistent med en bachelor i idrett, følger med når de tøffeste av de tøffe tar sine saltomortaler. – Verdens beste SFO Barna i Charlottenlund SFO er sikker på at de har verdens beste SFO. Det er fordi de får så god mat og får være med på artige aktiviteter. Som på de fleste SFOer fins de vanlige aktivitetene som tegning og forming, utelek, lego, dukker og spill. Men det er noen ting de utmerker seg på. Egen svømmehall, fotballskole tre dager i uka, egen kokk og varmmat på menyen, stor idrettshall og ikke minst mange barne- og ungdomsarbeidere blant de ansatte. – Vi er stolte av den jobben vi gjør, sier Torhild Olsen Husby. Hun er daglig leder for Charlottenlund SFO, Trondheims nest største med 300 barn og 29 ansatte. I alle stillingsutlysninger til Charlottenlund søker de etter barne- og ungdomsarbeidere. – Det er viktig for SFO med skolerte folk. De ansatte som ikke har fagbrev, oppmuntrer vi til å ta videreutdanning. All utdanning som har med pedagogisk arbeid å gjøre, gir fri med lønn. Lager egne instrument For å unngå at fjerdeklassingene slutter, får de tilbud om matdager ute, klatring, dukketeater, turer i skogen og snekkerverksted. – Dessuten lager vi instrumenter av gjenbruksmaterialer som vi henter selv på en gjenbruksstasjon. – Målet vårt er at alle barna skal ha lyst til å komme tilbake til SFO dagen etter, og alle skal ha en venn. Olsen Husby skryter av de gode rutinene de har med overleveringsmøter før SFO åpner. Her diskuterer de hvem som skal gjøre hva og om det er noe de må ta hensyn til denne dagen. I tillegg har de personalmøte en gang i uka. Barnas fritid Erik Aas har jobbet på SFO i et år. Han er assistent og har en bachelor i idrett. Med Rosenborgs kjenningsmelodier ljomende over høytaleranlegget i idrettshallen får ungene fritt spillerom. Aktiviteter som høydehopp, lek på tjukkas, bandy, bryting og et utall fotballer og spinnville, glade barn herjer i hallen. Aas løper mellom litt gråt på en benk, slåssing som må ordnes opp i og undervisning i høydehopp. – Jeg trives veldig godt. SFO er fritida til barna. Her skal de ha det gøy. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. teren viste til at antall assistenter i skolen er doblet på få år, og at de er fagarbeidere som utfører en viktig jobb. Hun frykter at de i mange tilfeller blir pålagt pedagogiske oppgaver som læreren skal utføre, og viste til at assistentenes oppgaver i dag ikke er presisert i opplæringsloven. Tiltak i barnehager Departementet går inn for å endre barnehageloven ved å innføre bestemmelser om spesialpedagogikk. Det tas også sikte på at utdanningen skal styrke førskolelærernes kompetanse i å fange opp og følge opp barn med særlige behov. Tekst og foto: SIDSEL VALUM 28 > Fagbladet 5/2011 Foto: Ole Morten Melgård fbaargang2011 fbseksjonKIR