e S r K Morsomt jobbliv Landets morsomste arbeidsplass skal kåres. Rådet for Psykisk helse vet at et trivelig arbeidsmiljø bidrar til mer helse og mindre fravær. Om lag hver femte fraværsdag skyldes psykisk smerte. Rådet for Psykisk helse har derfor satt i gang en kampanje for å fremme et inkluderende arbeidsliv med humor og morsomme tiltak. HMS-humor – Humor er bare en liten del av HMS-arbeidet på en arbeidsplass, sier Werner Fredriksen, prosjektleder for arbeid og psykisk helse. Men han tror inkluderende humor kan bidra til økt trivsel og bedre psykisk helse. Mange arbeidstakere som sliter med psykiske problemer, forsvinner helt ut av arbeidslivet. Noen av dem fordi de opplever å bli skjøvet ut. – Personer med psykiske lidelser har det bedre hvis de kan fortsette å gå på jobb enn hvis de går inn i en passiv tilværelse. Arbeid er også god rehabilitering – så sant ikke de psykiske problemene skyldes jobben, sier Fredriksen. Deler tips Werner Fredriksen tror det foregår mye morsomt der ute og håper mange vil sende sitt bidrag til post@psykiskhelse.no og bli med i konkurransen. Som eksempler på gode ideer nevner han to tiltak. LE SAMMEN: – En god og trygg arbeidsplass er viktig for ansattes psykiske helse, sier Werner Fredriksen. Han har tro på et arbeidsliv hvor folk ler sammen og ikke på bekostning av noen. – I stedet for fem om dagen i form av frukt og grønt, kan man innføre fem daglige aktiviteter for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Og så anbefaler han et glass med «lykkepiller». – I boka Latterlig lønnsomt leste jeg et eksempel hvor ansatte hver morgen møttes for å plukke fram en pille. Alle hadde bidratt med hver sin pille som bestod av en sammenrullet papirlapp med en vits på. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN – Fagbrev må telle K KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg pleie • Kreftomsorg og lindrende • pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Fagarbeidere i BUFetat får ikke økonomisk uttelling for fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Anita Bakkeby er uenig i at hun skal lønnes som miljøarbeider. Som ansatt i BUFetat får Anita Bakkeby ingen lønnsmessig fordel av at hun har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun er, i likhet med alle andre med videregående utdanning, lønnsmessig plassert med stillingskode 4 i statens lønnsregulativ. Hun mener utdanning som barne- og ungdomsarbeider bør gi økonomisk uttelling fordi den er mer relevant for arbeidet i barnevernet enn andre utdanninger på videregående nivå. Arvid Tønnesen, rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet, forstår at ansatte med fagbrev mener det skal gi uttelling. – Fagforbundet vil arbeide for at ansatte med fagbrev skal flyttes over på en annen lønnsstige, sier han. Dette vil ikke gi noen umiddelbar uttelling, men rådgiveren mener det kan gi grunnlag for at barne- og ungdomsarbeidere får økonomisk uttelling for fagbrevet ved neste korsvei. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Miljøarbeider Anita Bakkeby, BUFetat. – Fagbrevet teller ikke i BUFetat. Her blir alle med videregående skole lønnsmessig plassert som miljøarbeidere, forteller Bakkeby, miljøarbeider ved Alta Ungdomssenter. w Fagbladet 5/2011 > 29 s v a o n s o j a t l r n e o t : s u I f n i d n s l fbaargang2011 fbseksjonKIR