En smak av det gode arbeidslivet ULIKE BEHOV: – Kortere arbeidsdag og økt behov for å kunne trekke seg tilbake, er nok størst blant dem som arbeider ute på avdelingene, mener Astrid Smevik. De fikk to år med seks timers arbeidsdag. – Vi måtte bare nyte det mens det varte, sier Thina Geving og Vivian Risvik fra Namsos. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN Hun snakker på innpust og utpust om den gode tida. Om en nesten to år lang periode da hun hadde rikelig med overskudd hele arbeidsdagen gjennom, og da alt var på stell hjemme. – Vi merket at det var godt for ungene, sier Thina Osen Geving, assistent i Fossbrenna barnehage i Namsos. For etter 17 år i barnehagen vet hun at ingen er i toppform bestandig. Og når folk er slitne, blir lunta kortere. Men det er lettere å bevare fatningen og tålmodigheten i et intenst miljø seks timer om gangen enn i sju og en halv. Lesestund Thina Osen Geving arbeider sammen med førskolelærer Vivian Risvik på avdelingen for de minste barnehagebarna. LESESTUND: Med flere folk i barnehagen hadde Thina Osen Geving også tid til egne lesestunder. Her sammen med Vivian Risvik (t.v.), Oliver Kaspersen, Aurora Jekthammer Dahle og Håkon Aleksander Aagård Haltnes. Som pedagogisk leder på avdelingen har Risvik til sammen én arbeidsdag i ubunden tid i løpet av to uker. Denne tida bruker hun på planlegging og faglig oppdatering. Osen Geving som er assistent, har ikke tilsvarende muligheter til å lese seg opp. Unntaket var da barnehagen hadde en periode med ekstra ressurser blant annet for å heve kompetansen hos de ansatte. Arbeidsdagene var kortere, og midt på dagen var de flere på jobb. Da kunne assistentene trekke seg tilbake for å lese en time i uka. Evaluering • Sluttrapporten for nærværsprosjektet viser at de tre virksomhetene har nådd målet om 30 prosent nedgang i sykefraværet. • Medarbeiderundersøkelser viser at de ansatte syns at hverdagen har vært mindre hektisk og mindre fysisk og psykisk tung. Dessuten har de hatt en større faglig egenutvikling enn vanlig. • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KLP og Fagforbundet bidro med til sammen 1,1 millioner kroner. Evalueringsrapporten sier ingen ting om hva som er spart ved lavere sykefravær. Prosjektleder Anita Iversen sier at det ikke har vært et tema. 30 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR