Håndtering av utfordrende atferd (HUA) Grimstad kommune har satt i gang et prosjekt med sikte på å forebygge og redusere sykefravær, og begrense skader og utrygghet i personalgrupper som er utsatt for utfordrende atferd, vold og trakassering. Det er etablert ei egen ressursgruppe på fem personer som får intensiv opplæring med fokus på ansattes og brukeres sikkerhet og integritet. Opplæringen skjer i samarbeid med Verge Opplæring AS i Oslo, som er spesialister på området. Ressursgruppa arrangerer praktiske treninger, og de veileder andre yrkesgrupper på forskjellige arbeidssteder. I boveiledertjenesten har personalet fått lagt jevnlig trening inn i turnusen for å vedlikeholde kompetansen, og de har dermed ikke lenger behov for ekstra personell til rene vaktoppgaver. DETTE KAN DU GJØRE " Be personalavdelingen ta initiativ til opplæring for å avverge vold. " Søk tilretteleggingstilskudd fra Nav Arbeidslivssenter. " Sett av tid til jevnlige øvelser. " Tilpass virkemidlene til situasjon, person og alder. ledsagergrep og lede personen bort. Og vi legger selvsagt ikke en 80-åring med demens i bakken, sier Arne Rugstad. Pass på egen sikkerhet Han oppfordrer de ansatte til å tilkalle en kollega dersom en situasjon blir for vanskelig å håndtere alene. Når det blir nødvendig å sette eller legge noen ned, tar den ene kontroll, mens den andre holder bak til personen har roet seg. Deltakerne bytter roller, og får kjenne på de følelsene som melder seg når de selv blir tatt kontroll over. " Dersom du blir lugget og dratt av sted, må du passe på å støtte nakken din slik at den ikke blir vridd fram og tilbake. Det kan føre til nakkeskade, advarer Rugstad, som lærer bort teknikker for å komme fri fra en som holder fast i håret, biter seg fast i armen eller tar kvelertak. Ikke bare rå muskelkraft  Med opplæring og trening kan også små kvinner gjøre samme jobb som større menn. Dette er ikke bare muskelbuntenes arena. Riktig teknikk er viktigere enn muskelkraft, sier Rugstad. Tidligere på dagen har deltakerne fått innføring i hvilket lovverk som gjelder: straffeloven, sosialtjenesteloven, grunn- skoleloven. Og ikke minst arbeidsmiljø- loven, som skal verne de ansatte og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Deltakerne er fornøyd med utbyttet av denne treningsdagen.  å lære øvelser som ikke gjør vondt, å komme seg ut av en situasjon, og få vite hva som er lov og ikke, sier Inger Lise Melbye, som er miljøarbeider for elever som har vanskelig for å uttrykke seg og derfor kan bli utagerende. God miks " Oppskriften på hvorfor opplegget fungerer bra, er et unikt samarbeid mellom kommunen, personalansvarlig og vernetjenesten her i Grimstad. Og med Fagforbundet, som har stått for et av kursene om dette temaet, understreker verneombudet.  Selv om kommunen har lite penger i kassa, satser de forebyggende. Det setter vi stor pris på, sier Arne Rugstad. Han berømmer Navs arbeidslivssenter i AustAgder som bidrar med tilretteleggingstilskudd. Helhjertet støtte fra Nav  Dette er til og med bedre enn jeg hadde forestilt meg, utbryter rådgiver Synnøve Lassen ved Nav Arbeidslivssenter i AustAgder når hun ser deltakerne i aksjon. Nav har bevilget tilretteleggingstilskudd, og Lassen har tatt turen fra Arendal for å se med egne øyne hvordan opplegget virker. " Grimstad kommune er en IA-bedrift. Vi syns dette er et strålende eksempel på et samarbeid med kommunen, og et verneombud i front for å få ned sykefravær og en tryggere hverdag på jobben, sier Synnøve Lassen. TAR KONTROLL: Miljøarbeider Inger Lise Melbye lærer grep for å ta kontroll over en person når det er påkrevd, uten at det gjør vondt. Kyndige kursledere er hovedverneombud Arne Rugstad (i midten) og miljøarbeider Geir Arne Oland som blir lagt i bakken. Fagbladet 5/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKIR