SKOLEBRANNER " I snitt er det 190 branntilløp på skoler hvert år, mange er påtent. " 32,3 prosent av skoler med over 300 elever har opplevd en eller flere påsatte branner i perioden 2008"2010. " Ungdomsskoler med mange elever i storbyene er helt klart mest utsatt. " Ungdomsskoler har størst sjanse for brann, dernest barneskoler og videregående skoler. " Påtente branner blir ofte omfattende. " I 2010 måtte KLP erstatte tap etter skole- branner til en verdi av ca. 150 millioner kroner. 2010 ble det store skolebrannåret. Påsettelse av brann er nesten blitt dagligdags i norske skoler. Tekst: VEGARD VELLE Foto: WERNER JUVIK Rektoren ved Søndre Modum ungdomsskole er ekstra bekymret for brannpåsettelser i feriene. Da er det ingen som overvåker skoleområdet.  Spesielt hvis vi har gjennomført en ut- visning eller en politianmeldelse, blir jeg nervøs for at noen kan ønske å ta hevn på skolen, innrømmer rektor Ann Elisabeth Gunnulfsen. Og hun blir lettet etter hver ferie når hun ikke har mottatt telefon fra brannvesenet. Hver fjerde skole Hver fjerde skole har opplevd minst en påsatt brann, eller forsøk på dette, de siste tre årene, ifølge Norsk brannvernforening. Det rapporteres om minst 320 tilfeller årlig. BØR SIKRES BEDRE: Disse containerne står godt unna skolen, men er ikke innestengt eller fastlåst. Flere av skolebrannene har blitt påtent via søppelcontainere ved siden av skolebygningen. Forsikringsselskaper krever derfor nå at skoler flytter søppelcontainerne minst åtte meter unna skolebygningene og gjør dem umulige å flytte på. Ofte er det lek eller ubetenksomhet som har ført til de verste storbrannene, men store verdier går opp i røyk, og hele lokalsamfunn blir sterkt berørt. Brannpåsettelser Modum kommune har ikke opplevd noen skolebranner. Men også der har det vært hendelser, som viser at de må ta problemet på alvor.  På en av naboskolene, Stalsberg skole, tente en elev på søplebøtta på toalettet, forteller Steinar Berget, varabrannsjef i Modum kommune. Utenfor Modumhallen var det noen barn som tente på en søppelcontainer en. Heldigvis tok det ikke fyr i idrettshallen. Men containeren og alt innholdet brant opp, og det ble et hull i asfalten. Falske alarmer For en stund siden gikk det et rykte om at det gikk an å puste på alarmen og utløse den. I etterkant fulgte noen utrykninger fra brannvesenet. Også på den videregående skolen ved siden av, Rosthaug videregående skole, var det en stund ukentlige utrykninger. Skoletrette elever, som ønsket seg fri fra timen, utløste alarmen.  Etter nyttårsaften fyrte elevene opp fyrverkeri, kinaputter og grisehyl i flere uker etterpå. Og raketter er ikke ufarlige, siden de kan starte en brann der de faller ned, sier Gunnulfsen.  Nå har vi opprettet en konto på 6000 kroner. Dersom elevene ikke utløser noen falske alarmer, går pengene til en pølseeller tacofest for hele skolen. I etterkant har vi ikke hatt noen problemer med falske alarmer, sier Ann Elisabeth Gunnulfsen. Må låse søppelcontainerne Søndre Modum ungdomsskole har fjernet søppelstativene som hang ved tredøra. Og satt søppelcontainerne i god avstand fra 34 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR