FOREBYGGER: Rektor Ann Elisabeth Gunnulfsen og varabrannsjef Steinar Berget inspiserer brannsikkerheten på Søndre Modum ungdomsskole. skolebygget. Men containerne er ikke sikret eller fastlåst. KLP har derfor pålagt skolen å gjøre det umulig å dytte disse bort til skoleveggen. Skulle det bli en brann med utgangspunkt i containerne og disse står usikret, vil kommunen få avkortet erstatningsbeløpet. – Siden kravet om fastsikring kom på tampen av fjoråret, har ikke kommunen bevilget penger til dette formålet. Men jeg regner likevel med at vi skal klare å ha avfallscontainerne sikret før sommerferien, sier vedlikeholdsleder Helge Kleiv i Modum kommune. Ønsker overvåkning Varabrannsjef Steinar Berget er positiv til alle tiltak som kan forhindre brann. Skolen tar faren på alvor ved å gjennomføre brannøvelser, ved å holde rømningsveiene åpne og gjennom raskt å utbedre hærverk, for eksempel tilstopping av doer eller tagg- ing, som får skolen til å se sjuskete og utrivelig ut. Rektoren er likevel klar over at muligheten for en skolebrann henger sammen med hvor hardt ungdomsmiljøet er i bygda. Hun er derfor opptatt av å skape en best mulig kontakt mellom elever, foreldre og lærere. Samarbeid og tillit legger i motsetning til straff og konsekvens en demper på harde fronter som kan få elever til å ønske å ta hevn, mener hun. På ønskelisten står kameraer. På en av naboskolene, Sysle skole, har de montert kameraer for å overvåke uteområdet. – Det er ingen tvil om at kameraer hjelper. Vi var en stund utsatt for en del tyverier på teknisk sentral, men da vi satte opp kameraer, stoppet dette, forteller Helge Kleiv. BRANNSIKRING AV SKOLER • Avfallscontainere stilles på låsbart rom eller låses fast langt unna selve skolebygget. • Sørg for tidlig varsling, her kan utplassering av detektorer være et viktig redskap. • Hold fasader opplyst og mest mulig synbare for omverdenen. • Ha sprinkelanlegg i bygget. • Fjern brennbart materiale i nærheten av skolebygget. • Hold best mulig oversikt over utfordringer Fagbladet 5/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonKIR