Seksjonsleder Medlemstallet øker Andelen fagorganiserte i landets private barnehager har fått et oppsving når den tre måneder lange vervekampanjen avsluttes. Andelen ligger på 20 prosent, men det er ventet en liten økning etter hvert som etternølerne melder seg. 54 frikjøpte ververe har besøkt så godt som alle private En skrivende hånd Årets Nordnorske bibliotekkonferanse går snart av stabelen i Alta. Ytringsfrihet er en av de røde trådene i år. For NBF er lovverket som regulerer begrepet ytringsfrihet, og som gir mulighet til å tenke og ytre egne meninger, veldig viktig. Temaet diskuteres daglig i ulike sammenhenger, også i forhold til nye digitale og sosiale medier. Dette er en annen rød tråd i konferansen. Flere og flere tar i bruk ulike sosiale medier, og da er det viktig å være varsom, vise hensyn og etikk, og ikke minst respekt. Rekkevidden i disse mediene er mye større enn de fleste er vant til, og kan gjøre større skade enn mange aner omfanget av. barnehager i alle fylker. De fleste barnehagene ble glade for å få besøk av Fagforbundet, og flere steder ble det arrangert pizzamøter utenom arbeidstid eller samtaler i forbindelse med personalmøter. I løpet av kampanjen har Fagforbundet fått nærmere 900 nye medlemmer.    IVR FRIE YTRINGER: Tenk, men skriv hva du vil. Ytringsfrihet er en rød tråd på bibliotekkonferansen i Alta. I denne sammenhengen har bibliotekene både i dag og i framtida en viktig rolle som demokratisk arena og som informasjonsformidler. Konferansen går avstabelen i Alta 24.– 26. mai. En fullstendig oversikt over konferansen fins på www.nbfnord.no.    IVR Budsjettkurs for kirkeverger Den 6. juni tilbyr Fagforbundet en sterkt subsidiert kursdag med fokus på budsjettarbeid for både medlemmer og ikkemedlemmer. Deltakerne vil få inngående kjennskap til hvordan man skal lage et godt budsjett for kirken, samt betydningen av dokumentasjon og hvordan dette skal presenteres for rådmann og kommunestyre. Foreleser er Asbjørn O. Pedersen. Han har solid regnskaps- og revisjons-bakgrunn, har arbeidet som økonomisjef og rådmann og kommunalsjef. Mer om kurset og påmeldingsskjema finner du på www.fagforbundet.no /skko Men vær raskt ute. Påmeldingsfristen er 23. mai. IVR Navnebytte til nytte De er driftige og løsningsorienterte, finnes i titusentalls over hele landet, jobber med barn, men blir ikke alltid verdsatt som fortjent. Hvem er de? Assistenter i barnehager og SFO – en yrkesgruppe med omtrent like mange forskjellige bakgrunner som enkeltindivider. Noen tar videreutdanning og blir barne- og ungdomsarbeidere eller førskolelærere, mens andre blir i assistentstillinga og tilegner seg stadig mer realkompetanse. I Seksjon kirke, kultur og oppvekst har vi diskutert om assistenttittelen gir tilfredsstillende dekning for det de jobber med – og svaret er nei. Siden det er et godt prinsipp å komme opp med et alternativ når det er noe man ikke er fornøyd med, har vi avholdt en navnekonkurranse i egne rekker. And the winner is pedagogisk medarbeider. Det er fort å tenke at ordet pedagogisk bør reserveres dem som legger de overordna planene. Men ordet har flere sider ved seg. Det er vel rimelig at de som utfører mye av den praktiske pedagogikken, kjenner igjen verdien av arbeidet sitt i yrkestittelen? Pedagogikk er ifølge leksikon et fagområde som tar for seg spørsmål knyttet til undervisning og oppdragelse, læring og utvikling. Faget har både en teoretisk og praktisk side. Teoretisk dreier det seg om å beskrive og drøfte oppdragelse og undervisning i forhold til individ, samfunn og kultur. Praktisk dreier det seg om ulike undervisnings- og oppdragelsestiltak for å legge til rette for tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter, holdninger, normer og verdier og for utvikling av ulike sider ved menneskets personlighet. Intet mindre. METTE HENRIKSEN AAS Da er det vel rimelig at de som utfører mye av den praktiske pedagogikken, kjenner igjen verdien av arbeidet sitt i yrkestittelen? De som kler på, pusler, perler, aker, synger, forteller historier, filosoferer og er til stede der det trengs når det trengs. Tittelen beskriver dem på en god måte: Pedagogisk fordi de utfører mye av den praktiske pedagogikken, medarbeider fordi de støtter opp om førskolelærerens og fagarbeiderens arbeid. Vi er i startfasen av å ta den nye tittelen i bruk – hjelp oss å spre den som ild i tørt gress! 38 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR