Over halvparten av menneskene i verden lever langs vassdrag som er delt mellom to eller flere land. Vannkonflikter vil føre til stigende kriser dersom 5 6 det internasjonale samfunnet ikke løser problemene. Fram mot 2050 vil verdens befolkning stige til rundt ni milliarder mennesker. Mengden vann derimot, vil holde seg relativt konstant. Vannet du bruker ved ett toalettbesøk, er nok til en hel dags forbruk for et menneske i et utviklingsland. Fagbladet 5/2011 > 43 > fbaargang2011 fbseksjonKIR