Golf og ferie ved Malaren Spar inntil 1489,- 1 999,- per pers. i dbl.rom Quality Hotel Vasterås ligger rolig til nær et friluftsområde, ca. 2,5 km utenfor selve sentrum av Vasterås. Når du bor på hotellet, får du 1 gratis greenfee på Vasterås Golfklubbs 18-hullers bane. Banen er en typisk parkbane, småkupert og i fin stand. Banen ligger langs Svartåen i gangavstand fra hotellet, og den er bare 1 av ialt 8 baner i nærheten av Vasterås. Du er ved idylliske Malaren med fine strender og over 300 øyer. Avstander: Stockholm ca. 100 km, Gøteborg ca. 370 km. Ankomst 2011: Juni, juli og august 2 barn t.o.m. 6 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn t.o.m. 15 år gratis i egen seng (på forespørsel). Ved to betalende voksne eller en voksen som også betaler enkeltromstillegg, bestilles på tlf. 800 300 98. **Bestilles på hotellet i god tid før ankomst på tlf. +46 21 303 800. Inkl. sluttrengjøring. Reise inngår ikke. Ekspedisjonsavgift kr 89,-/69,(ved best. på nett). Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. Bestill nå på 800 300 98 eller www.dtf-travel.no Opplys annonsekoden FAGBLADET Se hele vårt utvalg på www.dtf-travel.no Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. SStipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. LLese- og skrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,inkludert datatekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: " Kursutgifter " Eksamensutgifter " Påkrevd materiell/utstyr " Kursutgifter " Eksamensutgifter " Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) " Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) " Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: Følgende dekkes ikke: " Tapt arbeidsfortjeneste " Reiseutgifter " Diett/mat " Tapt arbeidsfortjeneste " Reiseutgifter " Diett/mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitutskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvit- teringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdanningsteringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdannings- stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Det kan søkes om støtte til: " Utdanninger ved universiteter og høgskoler " Utdanninger i " Utdanninger ved universiteter og høgskoler " Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) " Etter- og videre- videregående skole og grunnskole (ny sjanse) " Etter- og videre- utdanninger på ulike utdanningsnivåer " Praksiskandidatopp- utdanninger på ulike utdanningsnivåer " Praksiskandidatopp- læring " Yrkesfaglige kurs " Lese- og skrivekurs med data læring " Yrkesfaglige kurs " Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på heleller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir heleller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,pr. kalenderår. utbetales inntil kr. 12.000,pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne doku- menterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,pr. kalenderår. menterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,pr. kalenderår. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. Fagbladet 5/2011 > 55 Inkl. 1 greenfee fbaargang2011 fbseksjonKIR