Oss UT På TUR: " Alle kommunar skulle hatt ein barnehagebuss, og alle ungar skulle hatt høve til å komme ut i naturen, meiner Steinar Fjellkårstad. Kjenner alle med barnevogn Pensjonisttur til Telemark Sist høst dro pensjonistgruppa i Fagforbundet Stovner avd. 641 på tur til Bondal og Gaustatoppen i Telemark. Her er de reiseglade foreviget i godværet. Tekst: Magnhild Berg Følgende 25-årsjubilanter var til stede under markeringen: Tore Andersen, Ruth Helene Bjørnnes, Sidsel Øverbø Gudevold, Berit Gunheim, Aud Hansen, Bjørg Hansen, Elsa Johanne Hansen, Inger Lise Hansen, Siv Hilde Hansen, Øystein R. Hansen, Terje Haraldsen, Aud R. Håbu, Heidi Jamissen, May Britt Janster, Finn Erik Johansen, Solveig Johansen, Solveig Karlsen, Aina Kristoffersen, Wenche Sture Larsen, Erna Marqvardsen, Svein Nilsen, Grethe Olofsson, Berit Olsen, Ivar Olsen, Grethe Opstad, Elisabeth Rådahl, Rita Sletten, Berit Sveberg, Eivor Sveberg og Anni Winter, samt leder av Fagforbundet Fredrikstad. Jubilanter i Fredrikstad Fagforbundet Fredrikstad arrangerte erkjentlighetsfest for medlemmer som har vært med i 25 år i forbundet og 40 år i LO. Tekst: Gerd Nordaas Følgende 40-årsjubilanter ble hedret på festen: Bjørg Berge, Johannes Dahl, Per Edvardsen, Eyrunn Fredriksen, Erik Gudevold, Liv Jacobsen, Ragnhild Jensen, Bjørge Johannessen, Else Marie Johannessen, Bjørg Johansen, Anne Pettersen, Ingar Pettersen, Svein Erik Solberg og Ivar Otto Vold, samt leder for Fagforbundet Fredrikstad, William Gulbrandsen. ARBEIDSGLEDE: Steinar Fjellkårstad Sjåfør på Barnehagebussen i Stryn kommune Steinar Fjellkårstad står utafor barnehagebussen og tek imot 5-åringane etter kvart som dei er ferdige med å kle seg og pakke sekken. Dei legg sekkane frå seg i bagasjerommet og stig inn i bussen. Kvar dag reiser 21 ungar saman med sjåføren og tre eller fire andre vaksne ut på tur. Fire av dagane er dei største borna med. Femte dagen får nokre av dei mindre kjøre ut med barnehagebussen i Stryn. Fjellkårstad har vore bussjåfør i barnehagen i litt over to år. Før det arbeidde han på bilfabrikk og reparerte mellom anna bussar. Han har mellom anna vore med på å sette inn vindauga på denne bussen før han kom i bruk som barnehagebuss. Det var den gongen kommunen skulle auke talet på barnehageplassar, og ikkje hadde råd til å bygge nytt. Frå Sverige henta barnehagesjefen ideen om å kjøpe inn ein buss i staden for å byggje nytt. Då bussen var ferdig for levering til kommunen, trengte barnehagen ein sjåfør. " Eg hadde vore lenge i industrien, og hadde lyst å skifte jobb, fortel Fjellkårstad. Han søkte utan å vite kva dei ville ha. " Men dei ville ha meg, seier han nøgd. Kanskje av di han hadde vore fosterforelder i mange år, og av di han er friluftsmann og er godt kjend i området og van med å vere ute. " Og så hadde eg over 50 år med livserfaring, minner han om. Livet er endra på mange vis frå han arbeidde i industrien til no. " Før kjende eg alle førarar av store kjørety. No kjenner eg alle med barnevogn. Og han syns kvar dag saman med ungane er ei gåve. " Ein kan ikkje ha det betre enn å vere saman med ungar i skogen, meiner Steinar Fjellkårstad. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 56 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR