Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com Siden sist – Oppsiktsvekkende om tannhelsesekretærer Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning Aaby i Fagforbundet reagerer sterkt på utspillet fra Arbeidsdepartementet om at det må enda en rettssak til før kvikksølvskadde tannhelsesekretærer får en avklaring. – Vi har allerede to kjennelser som går i tannhelsesekretærenes favør. I en av dem har en tannhelsesekretær fått godkjent sin skade som yrkesskade, og vi var overbevist om at den ville vendig med en ny sak der kvikksølveksponert tannhelsepersonell blir prøvet for Trygderetten for å få avklart rettstilstanden. Det var Arbeids- og velferdsdirektoratet som ba Arbeidsdepartementet avklare hvordan de skal forholde seg etter at Trygderetten godkjente helseplagene til en tannlegeassistent som yrkesskade. Inntil det foreligger en ny kjennelse, vil Arbeids- og velferdsetaten ikke fatte noen vedtak i slike saker, skriver Arbeidsdepartementet i en pressemelding. Vantro – Jeg leste pressemeldingen fra departementet med vantro, og syns dette er oppsiktsvekk- ende og sterkt beklagelig for alle tannhelsesekretærer som i årevis har slitt med helseplager. Nå følte de at de var blitt hørt, sier AnneGry Rønning-Aaby. Hun utelukker ikke at Fagfor- få betydning for alle dem som nå har sine saker gående i trygdesystemet. I tillegg har vi fått en kjennelse som etter vår mening åpner for at de som har fått avslag, kan få prøvet sakene sine på nytt, sier RønningAaby. Usikkerhet Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener imidlertid at det er nød- bundet vil prøve å få disse sakene inn for en sivil domstol. – Vi hadde håpet å slippe en slik lang og tung prosess. Men dette er så viktig for dem det gjelder at vi vil gjøre det som er nødvendig for at de skal få det de etter vår mening har krav på, sier Anne-Gry Rønning-Aaby. Tekst: PER FLAKSTAD Anklager Sogndal kommune for diskriminering Hjemmehjelperne må bruke egne biler i jobben, mens teknisk ansatte får leasingbiler til disposisjon. Det har fått Fagforbundet til å klage Sogndal kommune inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet. – Dette har vært en lang og tung kamp, sier Eli Hjelmhaug, tidligere hovedtillitsvalgt i Sogndal. – Både jeg og hjemmehjelperne som frontet saken, blant annet ved å sette igjen egne biler hjemme, opplevde å bli sjikanert. Har ikke råd Kommunen skylder på økonomi: – Ønsket fra de ansatte har vært KOSTBART: Hjemmehjelperne i Sogndal mener det er diskriminerende at de ikke får disponere tjenestebiler på samme måte som ansatte i teknisk sektor. Handler om å bli verdsatt – Vi gikk forsiktig ut og ba om at kommunen leaset en til to biler slik at hjemmehjelperne i fulle stillinger kunne ha tjenestebil. Samtidig opplever vi at folk som blir ansatt på teknisk, ikke engang trenger å spørre om tjenestebil. Det virker som de får en til disposisjon uansett. Sånt er veldig frustrerende å oppleve for oss som har kjempet for å få disponere biler siden 2005, sier Eli Hjelmhaug. – Dette handler om at vi og den jobben vi gjør blir verdsatt av arbeidsgiver, sier den tidligere tillitsvalgte til Fagbladet. Tekst: PER FLAKSTAD Forbundsadvokat Anne-Gry RønningAaby. REAGERER: Fagforbundet mener det er oppsiktsvekkende og beklagelig at Arbeidsdepartementet vil ha nye rettsrunder om kvikksølvskader hos tannhelsesekretærer. kjent i forbindelse med kommunens budsjettarbeid, men vi har ikke økonomi til å stille tjenestebiler til disposisjon. I stedet har vi avtalt økt kilometergodtgjørelse på 1,70 kroner mer enn statens satser, sier rådmann Jostein Aanestad til Sogn Avis. 6 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON