Spillet om renholderne 2004: • 16 kommunalt ansatte renholdere ble levende brikker i bydel Nordstrands anbudsspill. • Sju av dem blir overført til Østlandske rengjøring. De fortsetter i samme jobb på samme sted, men med ny arbeidsgiver. • De overtallige tilbys annen jobb i kommunen. 2010: • Ny anbudsrunde. Sju firmaer kniver om å få oppdraget. Royal renhold og Østlandske rengjøring er nesten identiske på pris og kvalitet. Østlandske taper med ett tusendels poeng. • Royal renhold overtar jobben, men ingen av de ansatte fra Østlandske. 2011: • Av de sju renholderne som ble virksomhetsoverdratt fra kommunen i første anbudsrunde, står tre i dag uten fast jobb. Fagbladet 5/2011 > 9 fbaargang2011 fbseksjonKON