Mange mennesker med adhd er arbeidsjern, men sliter likevel i arbeidslivet. " Vi trenger god struktur, sier rørlegger Rune Slartmann, som fikk diagnosen først da han var 45 år. Tekst: TITTI BRUN Foto: ERIK M. SUNDT ADHD    Det har sittet langt inne, men rørlegger mange og lange tester. Og venting på svar. Det tok halvannet år før det ble klart at Rune hadde adhd. Sitt stilleª Hvor mange ganger må jeg gjenta det?ª Rune ble irettesatt tusenvis av ganger opp gjennom oppveksten. Både uttalt og underforstått sa lærerne at han var dum. For han var jo så urolig. " Jeg var mer hyper enn de fleste. Men en god porsjon flaks og gode venner har gjort at jeg har klart meg og blitt rørlegger, sier Rune. " Selv om jeg har en diagnose, så er jeg en god arbeider. Og det fins mange tusen av oss. Og tusen varianter. Men med god struktur, variasjon og trygghet, har mange en enorm arbeidskapasitet. Runes morgenstund starter med papirarbeid. Han kan ikke starte med kollegakaffe, fordi han må komme raskt i gang med kontorarbeidet. Adhd står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og er en nevrologisk forstyrrelse i hjernen. Diagnosen innebærer en oppmerksomhetssvikt, med eller uten hyperaktivitet. Mellom tre og fem prosent av alle barn i Norge har adhd; ca to tredeler er gutter. Om lag to tredeler vil ha symptomer også som voksne. Arv er viktigste årsak, men oppvekstsmiljø kan ha betydning. Symptomene kan være impulsivitet, konsentrasjonsproblemer, vanskeligheter med å oppfatte muntlige beskjeder, problemer med å organisere seg selv, uro og rastløshet, problemer med oppgaver som gjentas, en tendens til å grue seg unødig. Rune Slartmann har valgt å være åpen om sin adhd-diagnose. Først til noen fortrolige kolleger og etter hvert til sjefene i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Lang vei til diagnose Rune fikk diagnosen først da han var 45 år. Det var samboeren som på en klok måte satte ham på sporet av at de urolige beina, impulsiviteten, søvnproblemene og konsentrasjonsvanskene kanskje kunne ha en medisinsk forklaring. " Etter mye overveiing oppsøkte jeg fastlegen og fortalte om uro som vokste til stress og kaos. Så begynte ballen sakte å rulle. Diagnosen kom som resultat av en møysommelig prosess, som krevde all den konsentrasjon og tålmodighet som Rune ikke hadde. Men han sto løpet ut gjennom 16 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON