Barn på flukt forsvinner fra mottak Nesten 400 enslige asylsøkerbarn har forsvunnet fra norske mottak de siste ti årene. Nå krever Norsk Folkehjelp at asylsøkende ungdom mellom 15 og 18 år kommer inn under barnevernets omsorg. Myndighetene nekter – det «koster for mye». Tekst: LINN STALSBERG Foto: ERIK M. SUNDT Uteseksjonen møter    Ofre for menneskehandel    – De under 15 år er på om- Det er ingen som har oversikt over hva som skjer med asylsøkerbarn som forsvinner fra mottak. De kan være ofre for bakmenn som krever at de på kriminelt vis tjener inn skyhøy gjeld de har pådratt seg under flukt. Eller de kan være kriminelle omstreifere som misbruker norske mottak, slik politi og utlendingsmyndigheter argumenterer. – Noen av de mindreårige kan etter vår vurdering være ofre for menneskehandel. Problemstillingene utfordrer oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden noen av barna er på drift gjennom Schengen-området, sier Erdal. Ønsker barnevernet inn Det er oftest asylsøkerbarn over 15 år som forsvinner. Norsk Folkehjelp mener mye kunne vært løst hvis barnevernet fikk omsorgen for asylsøkerbarn mellom15og18år,slikdeharfor dem under 15 år. jevnlig mindreårige som har dratt fra asylmottak og min- dreårige som er illegale migranter. – Vi treffer dem i eller i tilknytning til de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum, bekrefter Børge Erdal, leder for Uteseksjonen, som er en del av Rusmiddeletaten i Oslo kommune. sorgssentra i regi av barnevernet, mens de mellom 15 og 18 år bor på mottak for enslige mindreårige drevet av Utlendingsdirektoratet. Det gjøres en klar forskjell på asylbarn og norske barn på dette feltet, sier Inger Sylvia Johannesson i Vergesekretariatet i Norsk Folkehjelp. Menneskehandel Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, frykter at flere av asylsøkerbarna som forsvinner kan være ofre for både menneskehandel og annen utnyttelse. I 2008 publiserte organisasjonen en rapport som konkluderte med at nesten 400 barn har forsvunnet fra mottak de siste ti årene. – Barna kan bli utsatt for seksuell utnyttelse, tvangsarbeid eller narkotikasalg. Det er mange ulike måter å betale bakmenn på, sier leder Tirill Sjøvoll, som mener at tett oppfølging fra barnevernets side kan redde mange asylsøkerbarn. – Barnevernets omsorgssentre for dem under 15 år er langt på vei en suksesshistorie når det gjelder problematikken med forsvinninger. De har tettere bemanning og flere med barnefaglig kompetanse. Barn får ikke så lyst til å forsvinne herfra, forklarer Sjøvoll. Hun forteller at denne kvaliteten koster, og at barna under 15 år i dag er mye dyrere i drift enn dem over 15. Et økonomisk spørsmål Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet bekrefter dette. – Delvis er dette et økonomisk spørsmål. De under 15 år koster fem ganger så mye som de over. Men vi mener at de yngste trenger døgnbemanning og flere voksne. Dessuten er det andre enn barnevernet som kan gi god omsorg, og dette har vi diskutert med Press, sier Lønseth, som Overføring til barnevernet utsatt 1. desember 2007 ble omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere overført fra UDI til det statlige barnevernet. Dette gjelder ikke for dem mellom 15 og 18 år. Den rødgrønne regjeringen meldte i Soria Moria 2erklæringen at den bebudede overføringen av 15–18-åringene til barnevernet tidligst vil skje i neste stortingsperiode. 18 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON