Det er uakseptabelt at arbeidstakere som velger å arbeide i kommunene, ikke får lønnsmessig uttelling for kompetanse.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Tydeligere ledere Barnehagereformen har ført til at styrerne er mer opptatt av lederkompetanse for å møte nye krav til kvalitet, læring og rekruttering til barnehagene. Side 28 ˇ€‹ Byplaner og innsyn Ofte har planarbeidet og reguleringssaker kommet langt før innbyggere og politikere har anledning til å si sitt. Derfor er det vanskelig å gjøre store endringer, selv om det kommer mange motforestillinger. Side 30 ˇ€‹ Brukerne som salderingspost Kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre er den sektoren som bruker mest penger og personell. Mange kommuner ønsker å konkurranseutsette disse tjenestene, men tilbyderne har overtaket på etterspørrerne, og det kan gå ut over brukerne, hevder fokusforfatter Rolf Kalvø. Side 36 Lærer å avverge vold Personell som arbeider med utagerende brukere, får opplæring i å håndtere utfordrende atferd. Kunnskap, mer enn muskelkraft, kan løse en konfliktsituasjon og forebygge vold. Side 32 Fagbladet 5/2011 > 27 Foto: Eva Kylland fbaargang2011 fbseksjonKON