Mindre jobbvold i Grimstad De er blitt lugget, sparket og slått på jobben. Nå lærer de hva de kan gjøre for å redusere volden. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: EVA KYLLAND Servicekonsulent Mia Birkeland Knutsen har blitt slått av berusede personer i resepsjonen på rådhuset i Grimstad. Nå er hun på kurs for å lære å håndtere utfordrende atferd. Grimstad kommune har registrert 200 voldsepisoder siste året. 39 av dem betegnes som alvorlige. Nå tar kommunen grep. Kommunestyresalen i Grimstad er gjort om til treningsarena denne dagen. Et tjuetalls ansatte som arbeider med urolige brukere, har fått en halv dag fri fra vanlige arbeidsoppgaver. De skal lære å forebygge og håndtere en voldssituasjon. Deltakerne entrer kommunestyresalen i ledig treningstøy. En etter en kommer de fra boveiledertjenesten, fra demensavdeling, fra spesialskoler, psykiatri og kommunens resepsjon. De får alle prøve seg i øvelser som skal avverge vold. " Blir du trygg på situasjonen, vil det i seg selv begrense voldsbruk, sier Arne Rugstad. Han er hovedverneombud i Grimstad kommune, og har tatt initiativ til opplegget Håndtering av utfordrende atferdª (HUA). Han arbeider selv i boveiledertjenesten med hovedsakelig personer med psykisk utviklingshemning, og han har fått mange slag og spark selv. " Vi har brukere som ofte kan føle avmakt, og derfor ty til vold. Det er viktig å forstå hvorfor det skjer, og å behandle alle med respekt, sier Rugstad. Han ber deltakerne stille seg på to rekker. Den ene står i ro, den andre nærmer seg sakte. Hva er nært nok for god kommunikasjon? Hver og en får kjenne på sin egen nærgrense og respektere den andres. For en bruker av kommunale tjenester, er det viktig å møte en trygg person med trygge grenser. Ikke ovenfra og ned Deltakerne arbeider to og to sammen. En sitter i en stol, den andre står rett overfor. " Prøv dere fram til en posisjon som gir en mer likeverdig kontakt, oppfordrer Rugstad. Med som kursleder denne dagen er Geir Arne Oland, som også er miljøarbeider i boveiledertjenesten. Kursdeltakerne lærer å gi bistand med sokker og sko ved å plassere den andres 32 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON