TAR KONTROLL: Miljøarbeider Inger Lise Melbye lærer grep for å ta kontroll over en person når det er påkrevd, uten at det gjør vondt. Kyndige kursledere er hovedverneombud Arne Rugstad (i midten) og miljøarbeider Geir Arne Oland som blir lagt i bakken. strake fot på ditt eget kne, noe som gir nok avstand til å avverge slag. Og de lærer grep for å ta kontroll over en person når det er påkrevd, uten at noen blir skadet. Grepene skal være lette å lære og lette å huske. Verneombudet oppfordrer til etisk refleksjon  Bruk aldri smerte som straff! Opptre skånsomt og på en minst mulig inn- gripende måte. Vi legger ikke ned en person hvis vi kan avverge vold med et ledsagergrep og lede personen bort. Og vi legger selvsagt ikke en 80-åring med demens i bakken, sier Arne Rugstad. Pass på egen sikkerhet Han oppfordrer de ansatte til å tilkalle en kollega dersom en situasjon blir for vanskelig å håndtere alene. Når det blir nødvendig å sette eller legge noen ned, tar den ene kontroll, mens den andre holder bak til personen har roet seg. Deltakerne bytter roller, og får kjenne på de følelsene som melder seg når de selv blir tatt kontroll over. " Dersom du blir lugget og dratt av sted, må du passe på å støtte nakken din slik at den ikke blir vridd fram og tilbake. Det kan føre til nakkeskade, advarer Rugstad, som    > Fagbladet 5/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKON